ČSN EN 61558-2-8 (351330) Zrušená norma

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně - Část 2-8: Zvláštní požadavky pro zvonkové transformátory a transformátory pro gongy

ČSN EN 61558-2-8 Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně - Část 2-8: Zvláštní požadavky pro zvonkové transformátory a transformátory pro gongy
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61558-2-8:1998. Evropská norma EN 61558-2-8:1998 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 61558-2-8:1998 byl schválen CENELEC jako evropská norma s dohodnutými společnými modifikacemi. Tato norma se zabývá hledisky elektrické, tepelné a mechanické bezpečnosti. Uplatňuje v podstatě jen odchylky od ČSN EN 61558-1, s níž se musí společně používat. Tato část 2 tedy jen doplňuje nebo mění příslušné články (ČSN) EN 61558-1. Tam, kde není příslušný článek (bod) Části 1 v této Části 2 uveden, tento článek (bod) Části 1 platí, pokud je to vhodné. Tam, kde je v této části 2 uvedeno "doplněk", "změna" nebo "nahrazuje se", musí se odpovídající text Části 1 příslušně upravit. Tato Část 2-8 IEC 61558 (v ČR ČSN EN 61558-2-8) platí pro připevněné, jednorázové, vzduchem chlazené (s přirozeným nebo nuceným oběhem), samostatné nebo vestavěné bezpečnostní oddělovací zvonkové transformátory a transformátory pro gongy se jmenovitým vstupním napětím transformátoru nepřesahujícím 250 V AC, se jmenovitým kmitočtem transformátoru nepřesahujícím 500 Hz a jmenovitým výkonem transformátoru nepřesahujícím 100 VA. Napětí transformátoru naprázdno nesmí přesahovat 33 V AC nebo 46 V pro nevyhlazený stejnosměrný proud a jmenovité výstupní napětí transformátoru nesmí přesahovat 24 V AC nebo 33 V DC bez zvlnění. Zvonkové transformátory a transformátory pro gongy jsou obecně určeny pro napájení domovních zvukových signalizačních zařízení a podobných zařízení, která jsou výkonově zatěžována pouze krátkou dobu. Norma platí pro zvláštní bezpečnostní ochranné transformátory, které jsou použity tam, kde předpisy pro instalaci nebo spotřebiče požadují mezi obvody dvojitou nebo zesílenou izolaci. Normu lze použít také pro suché transformátory. Vinutí mohou být zapouzdřena nebo nezapouzdřena. Norma platí pro transformátory obsahující elektronické obvody. Neplatí pro vnější obvody a jejich součásti určené pro připojení ke vnějším svorkám nebo zásuvkám transformátoru. Norma má stejné kapitoly jako ČSN EN 61558-1, s to tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy a rozsah platnosti, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Všeobecné požadavky, kapitolu 5 - Všeobecně o zkouškách, kapitolu 6 - Jmenovité hodnoty, kapitolu 7 - Třídění, kapitolu 8 - Značení a další informace, kapitolu 9 - Ochrana proti přístupu k nebezpečným živým částem, kapitolu 10 - Změna nastavení vstupního napětí, kapitolu 11 - Výstupní napětí a výstupní proud při zatížení, kapitolu 12 - Výstupní napětí naprázdno, kapitolu 13 - Napětí nakrátko, kapitolu 14 - Oteplení, kapitolu 15 - Odolnost proti zkratu a přetížení, kapitolu 16 - Mechanická pevnost, kapitolu 17 - Ochrana proti škodlivému vniknutí prachu, pevných těles a vlhkosti, kapitolu 18 - Izolační odpor a elektrická pevnost, kapitolu 19 - Konstrukce, kapitolu 20 - Součásti, kapitolu 21 - Vnitřní spojování, kapitolu 22 - Propojení k síti a ostatní vnější ohebné kabely nebo šňůry, kapitolu 23 - Svorky pro vodiče přívodů, kapitolu 24 - Opatření pro ochranné spojení, kapitolu 25 - Šrouby a spoje, kapitolu 26 - Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a vzdálenosti napříč izolací, kapitolu 27 - Odolnost proti teplu, nadměrnému teplu, ohni a plazivým proudům a kapitolu 28 - Odolnost proti korozi. Přílohy z části 1 platí s výjimkou Příloh C a D, kde jsou jen nepodstatné změny. ČSN EN 61558-2-8 (35 1330) byla vydána v lednu 2000. Touto normou se nahrazuje kapitola III, oddíl 3 ČSN EN 60742 (35 1330) z dubna 1998.

Označení ČSN EN 61558-2-8 (351330)
Katalogové číslo 57223
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 2000
Datum účinnosti 1. 2. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963572239
Změny a opravy Z1 3.11t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2013
a nahrazena ČSN EN 61558-2-8 ed. 2 (351330)
Tato norma nahradila ČSN EN 60742 (351330) z dubna 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61558-1 ed. 2 (351330)
Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

ČSN EN 61558-2-1 ed. 2 (351330)
Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 2-1: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s odděleným vinutím a pro napájecí zdroje obsahující transformátory s odděleným vinutím pro všeobecné použití

ČSN EN 61558-2-10 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-10: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s odděleným vinutím s vysokou úrovní izolace a pro transformátory s odděleným vinutím s výstupním napětím převyšujícím 1 000 V

ČSN EN 61558-2-12 ed. 2 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-12: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s konstantním napětím a napájecí zdroje s konstantním napětím

ČSN EN 61558-2-13 ed. 2 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V - Část 2-13: Zvláštní požadavky a zkoušky pro autotransformátory a pro napájecí zdroje obsahující autotransformátory

ČSN EN 61558-2-14 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-14: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s proměnným převodem a pro napájecí zdroje obsahující transformátory s proměnným převodem

ČSN EN 61558-2-15 ed. 2 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-15: Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory pro napájení v místnostech pro léčebné účely

ČSN EN 61558-2-16 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V - Část 2-16: Zvláštní požadavky a zkoušky pro impulzně řízené napájecí zdroje a pro transformátory impulzně řízených napájecích zdrojů

ČSN EN 61558-2-2 ed. 2 (351330)
Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 2-2: Zvláštní požadavky a zkoušky pro regulační transformátory a pro napájecí zdroje obsahující regulační transformátory

ČSN EN 61558-2-20 ed. 2 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-20: Zvláštní požadavky a zkoušky pro malé tlumivky

ČSN EN 61558-2-23 ed. 2 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-23: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro staveniště

ČSN EN 61558-2-26 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-26: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro úsporu energie a jiné účely

ČSN EN 61558-2-3 ed. 2 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-3: Zvláštní požadavky a zkoušky pro zapalovací transformátory pro plynové a olejové hořáky

ČSN EN 61558-2-4 ed. 2 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V - Část 2-4: Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory a pro napájecí zdroje obsahující oddělovací ochranné transformátory

ČSN EN 61558-2-5 ed. 2 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-5: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory pro holicí strojky, napájecí zdroje pro holicí strojky a napájecí jednotky holicích strojků

ČSN EN 61558-2-6 ed. 2 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro nápájecí napětí do 1 100 V - Část 2-6: Zvláštní požadavky a zkoušky pro bezpečnostní ochranné transformátory a pro napájecí zdroje obsahující bezpečnostní ochranné transformátory

ČSN EN 61558-2-7 ed. 2 (351330)
Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 2-7: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory pro hračky a pro napájecí zdroje hraček

ČSN EN 61558-2-8 ed. 2 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-8: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro zvonky a gongy

ČSN EN 61558-2-9 ed. 2 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-9: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro ruční svítidla třídy ochrany III se žárovkami

ČSN EN IEC 61558-1 ed. 3 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky