ČSN EN 61558-1 (351330) Zrušená norma

Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

ČSN EN 61558-1 Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů a podobně - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky
13 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61558-1:1997. Evropská norma EN 61558-1:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 61558-1:1997 byl schválen CENELEC jako evropská norma s dohodnutými společnými modifikacemi. Tato norma se zabývá všemi aspekty bezpečnosti (jako jsou elektrické, tepelné a mechanické): a) nepřenosných nebo přenosných, jednofázových nebo vícefázových, vzduchových (s přirozeným nebo nuceným oběhem) oddělovacích ochranných a bezpečnostních ochranných transformátorů, spojených nebo jiných, jejichž jmenovité vstupní napětí transformátoru nepřevušuje 1 000 V AC a jmenovitý kmitočet transformátoru je nejvýše 1 MHz, přičemž jmenovitý výkon transformátoru nepřevyšuje následující hodnoty. b) nepřenosné nebo přenosné, jednofázové nebo vícefázové, vzduchové (s přirozeným nebo nuceným oběhem) transformátory s odděleným vinutím, autotransformátory, proměnné transformátory a malé tlumivky, sdružené nebo nesdružené, jejichž jmenovité vstupní napětí transformátoru nepřevyšuje 1 000 V AC a jmenovitý kmitočet transformátoru je nejvýše 1 MHz, jmenovité napětí na prázdno nebo zatěžovací výstupní napětí nepřevyšuje 15 kV AC nebo DC a pro nezávislé transformátory ne méně než 50 V AC a/nebo 120 V DC bez zvlnění a jmenovité výkon transformátoru nepřevyšuje následující hodnoty: - 1 kVA pro jednofázové transformátory, - 2 kVAR pro jednofázové tlumivky, - 5 kVA pro vícefázové transformátory, - 10 kVAR pro vícefázové tlumivky, pokud není stanoveno jinak v příslušné Části 2. c) napájecí zdroje zahrnují transformátory typů a) nebo b). Hygienickými otázkami se norma nezabývá. Velmi rozsáhlá norma (cca 125 stran) obsahuje následující kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy a rozsah platnosti, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Všeobecné požadavky, kapitolu 5 - Všeobecně o zkouškách, kapitolu 6 - Jmenovité hodnoty, kapitolu 7 - Třídění, kapitolu 8 - Značení a další informace, kapitolu 9 - Ochrana proti přístupu k nebezpečným živým částem, kapitolu 10 - Změna nastavení vstupního napětí, kapitolu 11 - Výstupní napětí a výstupní proud při zatížení, kapitolu 12 - Výstupní napětí naprázdno, kapitolu 13 - Napětí nakrátko, kapitolu 14 - Oteplení, kapitolu 15 - Odolnost proti zkratu a přetížení, kapitolu 16 - Mechanická pevnost, kapitolu 17 - Ochrana proti škodlivému vniknutí prachu, pevných těles a vlhkosti, kapitolu 18 - Izolační odpor a elektrická pevnost, kapitolu 19 - Konstrukce, kapitolu 20 - Součásti, kapitolu 21 - Vnitřní spojování, kapitolu 22 - Propojení k síti a ostatní vnější ohebné kabely nebo šňůry, kapitolu 23 - Svorky pro vodiče přívodů, kapitolu 24 - Opatření pro ochranné spojení, kapitolu 25 - Šrouby a spoje, kapitolu 26 - Povrchové cesty, vzdušné vzdálenosti a vzdálenosti napříč izolací, kapitolu 27 - Odolnost proti teplu, nadměrnému teplu, ohni a plazivým proudům a kapitolu 28 - Odolnost proti korozi. Dále norma uvádí normativní Přílohy A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, normativní Přílohy L, M, N, P, Q, R, S, T, U, normativní Přílohy ZA, ZB a informativní Přílohu NA. ČSN EN 61558-1 (35 1330) byla vydána v květnu 1999.

Označení ČSN EN 61558-1 (351330)
Katalogové číslo 54301
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 5. 1999
Datum účinnosti 1. 6. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 128 stran formátu A4
EAN kód 8590963543017
Změny a opravy A1 7.99t, Oprava 1 9.03t, A11 10.03t, Z1 7.06t, Oprava 2 10.06t, Oprava 3 10.07t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2016
Tato norma nahradila ČSN EN 60742 (351330) z dubna 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61558-1 ed. 2 (351330)
Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

ČSN EN 61558-2-1 ed. 2 (351330)
Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 2-1: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s odděleným vinutím a pro napájecí zdroje obsahující transformátory s odděleným vinutím pro všeobecné použití

ČSN EN 61558-2-10 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-10: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s odděleným vinutím s vysokou úrovní izolace a pro transformátory s odděleným vinutím s výstupním napětím převyšujícím 1 000 V

ČSN EN 61558-2-12 ed. 2 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-12: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s konstantním napětím a napájecí zdroje s konstantním napětím

ČSN EN 61558-2-13 ed. 2 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V - Část 2-13: Zvláštní požadavky a zkoušky pro autotransformátory a pro napájecí zdroje obsahující autotransformátory

ČSN EN 61558-2-14 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-14: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory s proměnným převodem a pro napájecí zdroje obsahující transformátory s proměnným převodem

ČSN EN 61558-2-15 ed. 2 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-15: Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory pro napájení v místnostech pro léčebné účely

ČSN EN 61558-2-16 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V - Část 2-16: Zvláštní požadavky a zkoušky pro impulzně řízené napájecí zdroje a pro transformátory impulzně řízených napájecích zdrojů

ČSN EN 61558-2-2 ed. 2 (351330)
Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 2-2: Zvláštní požadavky a zkoušky pro regulační transformátory a pro napájecí zdroje obsahující regulační transformátory

ČSN EN 61558-2-20 ed. 2 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-20: Zvláštní požadavky a zkoušky pro malé tlumivky

ČSN EN 61558-2-23 ed. 2 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-23: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro staveniště

ČSN EN 61558-2-26 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-26: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro úsporu energie a jiné účely

ČSN EN 61558-2-3 ed. 2 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-3: Zvláštní požadavky a zkoušky pro zapalovací transformátory pro plynové a olejové hořáky

ČSN EN 61558-2-4 ed. 2 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro napájecí napětí do 1 100 V - Část 2-4: Zvláštní požadavky a zkoušky pro oddělovací ochranné transformátory a pro napájecí zdroje obsahující oddělovací ochranné transformátory

ČSN EN 61558-2-5 ed. 2 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-5: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory pro holicí strojky, napájecí zdroje pro holicí strojky a napájecí jednotky holicích strojků

ČSN EN 61558-2-6 ed. 2 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a podobných výrobků pro nápájecí napětí do 1 100 V - Část 2-6: Zvláštní požadavky a zkoušky pro bezpečnostní ochranné transformátory a pro napájecí zdroje obsahující bezpečnostní ochranné transformátory

ČSN EN 61558-2-7 ed. 2 (351330)
Bezpečnost výkonových transformátorů, napájecích zdrojů, tlumivek a podobných výrobků - Část 2-7: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory pro hračky a pro napájecí zdroje hraček

ČSN EN 61558-2-8 ed. 2 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-8: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro zvonky a gongy

ČSN EN 61558-2-9 ed. 2 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 2-9: Zvláštní požadavky a zkoušky pro transformátory a napájecí zdroje pro ruční svítidla třídy ochrany III se žárovkami

ČSN EN IEC 61558-1 ed. 3 (351330)
Bezpečnost transformátorů, tlumivek, napájecích zdrojů a jejich kombinací - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky