ČSN EN 287-1 (050711) Zrušená norma

Svařování. Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 1: Oceli

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 287-1:1991. Stanovuje základní požadavky, rozsah platnosti, podmínky zkoušek, jejich vyhodnocení a vydání osvědčení o vykonaných zkouškách svářečů pro svařování ocelí. Doporučený vzor Osvědčení o zkouškách svářeče je uveden v příloze B. Při zkoušce musí svářeč prokázat, že má přiměřené praktické zkušenosti a odborné znalosti o způsobu svařování, materiálu a bezpečnostních ustanovení, na které má mít oprávnění. Odkazy na odborné znalosti jsou v příloze D. Norma se používá tehdy, když zákazník nebo organizace (jiné orgány) vyžadují svářečské zkoušky. Norma platí pro zkoušky na tavné svařování ocelí. Zahrnuje metody tavného svařování, které se vykonávají ručně, částečně mechanizovaně. Neplatí pro úplně mechanizované nebo automatizované metody. Vztahuje se na zkoušky svářečů polotovarů a hotových výrobků vyrobených válcováním, kováním nebo odléváním v rozsahu uvedeném v čl.5.4. (Tento článek obsahuje specifikace materiálů.) Osvědčení o zkoušce svářeče se vystavuje na základě výhradní zodpovědnosti zkušebního orgánu, zkušební organizace. Norma obsahuje následující kapitoly: kap. 3 Definice, kap. 4 Zkratky a značky, kap. 5 Základní proměnné pro zkoušení svářečů, kap. 6 Rozsah platností zkoušky svářeče, kap. 7 Provedení zkoušek a zkoušení, kap. 8 Podmínky pro hodnocení zkušebních kusů, kap. 9 Náhradní zkoušky, kap. 10 Platnost zkoušek, kap. 11 Osvědčení o zkoušce, kap. 12 Označování. Norma obsahuje několik tabulek a nákresů. Norma obsahuje konečně Přílohy A, B, C, D, kde jsou např. vzory osvědčení, osnova požadovaných odborných znalostí apod. V národní příloze NA jsou uvedeny postupy při školení a zkoušení svářečů v ČR. ČSN EN 287-1 (05 0711) byla vydána v listopadu 1995.

Označení ČSN EN 287-1 (050711)
Katalogové číslo 18408
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 11. 1995
Datum účinnosti 1. 12. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963184081
Změny a opravy Z1 4.98t, A1 9.98t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2004
a nahrazena ČSN EN 287-1 (050711)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 287-6 (050711)
Zkoušky svářečů - Tavné svařování - Část 6: Litina