ČSN EN 57 (656065) Zrušená norma

Ropné výrobky. Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku. Uzavřený kelímek podle Abela-Penskyho

ČSN EN 57 Ropné výrobky. Stanovení bodu vzplanutí v uzavřeném kelímku. Uzavřený kelímek podle Abela-Penskyho
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 57:1984. Popisuje metodu stanovení bodu vzplanutí ropných výrobků a jiných kapalin s bodem vzplanutí nad +5°C a pod +65°C při použití přístroje podle Abela-Penskyho. Tuto zkušební metodu lze použít také pro stanovení bodu vzplanutí pod +5°C. V tomto případě však lze očekávat podstatně menší shodnost, než je uvedeno v 9.3. V některých evropských zemích je rozsah platnosti metody podle Abela-Penskyho upraven národním závazným předpisem. V těchto případech a s podmínkou, že rozsah stanovený předpisem leží uvnitř uvedených mezí, lze k tomuto odstavci připojit poznámku o omezeném rozsahu používání. Metoda není vhodná pro viskózní nebo nehomogenní směsi či roztoky jako např. laky, barvy nebo lepidla. Mezi jinými charakteristikami je bod vzplanutí kritériem hořlavosti hořlavých kapalin, je-li zdrojem zapálení plamen. Z tohoto důvodu umožňuje hodnotit nebezpečí těchto kapalin z hlediska jejich výbušnosti nebo hořlavosti. Zatřiďování hořlavých kapalin do různých tříd nebezpečnosti pro účely přepravy a skladování je založeno na hodnotě jejich bodu vzplanutí. Stanovení bodu vzplanutí umožňuje v některých případech odhalit znečištění výrobku. Norma obsahuje následující kapitoly: kap. 4 Podstata metody, kap. 5 Přístroj, kap. 6 Odběr a příprava analytického vzorku, kap. 7 Příprava zkoušky, kap. 8 Postup, kap. 9 Výpočet, kap. 10 Protokol o zkoušce. Normalizovaný postup zkoušky je tedy podrobně popsán. Příloha A obsahuje požadavky na teploměry. ČSN EN 57 (65 6065) byla vydána v listopadu 1995. Nahradila metodu A (čl. 13 až 15) včetně Přílohy 1 ČSN 65 6065 z 6.10.1983.

Označení ČSN EN 57 (656065)
Katalogové číslo 18377
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 1995
Datum účinnosti 1. 12. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963183770
Změny a opravy opr. 12.95
Norma byla zrušena k 1. 7. 2020
Dostupnost skladem (tisk na počkání)