ČSN EN 362 (832623) Zrušená norma

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Spojky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 362:1992. Specifikuje požadavky, zkušební metody, návody k používání a značení spojek. Spojky podle této normy jsou používány v pracovním polohování a systémech zachycení pádu specifikovaných samostatně v EN 358 a EN 363. Spojovací prostředky se spojkami jako zakončením jsou specifikovány v EN 354. Norma obsahuje následující kapitoly: kap. 3 Termíny a definice, kap. 4 Technické požadavky, kap. 5 Zkušební metody, kap. 6 Návod k používání a značení. Zde se opět - jak je to v normách EN obvyklé - požaduje, aby návod k používání byl v jazyce země prodeje. ČSN EN 362 (83 2623) byla vydána v listopadu 1995.

Označení ČSN EN 362 (832623)
Katalogové číslo 18538
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 11. 1995
Datum účinnosti 1. 12. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963185385
Norma byla zrušena k 1. 8. 2005
a nahrazena ČSN EN 362 (832623)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo