ČSN EN ISO 9004-1 (010324) Zrušená norma

Management jakosti a prvky systému jakosti. Část 1: Směrnice (ISO 9004-1:1994)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN ISO 9004-1:1994. ISO 9004 sestává z následujících částí pod všeobecným názvem "Management jakosti a prvky systému jakosti": Část 1: Směrnice, Část 2: Směrnice pro služby, Část 3: Směrnice pro zpracované materiály, Část 4: Směrnice pro zlepšování jakosti, Část 5: Směrnice pro plány jakosti, Část 6: Směrnice pro zabezpečování jakosti při managementu projektu, Část 7: Směrnice pro management konfigurace, Část 8: Směrnice pro zásady jakosti a jejich aplikaci v praxi managementu. Tato první část ČSN EN ISO 9004 poskytuje návod pro management jakosti a prvky systému jakosti. S ohledem na zajišťování spokojenosti zákazníka jsou prvky systému jakosti vhodné pro použití při vývoji a uplatňování úplného a efektivního interního systému jakosti. Tato část normy není určena pro smluvní, právní a certifikační účely. Za pozornost stojí definice v čl.3.1 Organizace: Podnik, sdružení, firma, společnost nebo asociace, nebo jejich část, buď registrovaná nebo neregistrovaná, veřejná nebo soukromá, která má svoje vlastní poslání (funkce) a administrativu a v čl.3.2 Zákazník: Příjemce výrobku, poskytnutého dodavatelem. Norma obsahuje - jak je to u této skupiny norem obvyklé - vedle českého i paralelní text anglický. Norma se zabývá se zejména prvky systému jakosti (kap. 5), finančními úvahami o systémech jakosti (kap. 6), jakostí v marketingu (kap. 7), jakostí při zpracování specifikace a návrhu (kap. 8), jakostí při nakupování (kap. 9), jakostí procesů (kap. 10), řízením procesů (kap. 11), ověřováním výrobku (kap. 12 ), řízením kontrolního, měřicího a zkušebního zařízení (kap. 13 ), řízením neshodného výrobku (kap. 14), opatřeními k nápravě (kap. 15), a dalšími. ČSN EN ISO 9004-1 (01 0324) byla vydána v listopadu 1995. Nahradila ČSN ISO 9004 z 22.2.1991.

Označení ČSN EN ISO 9004-1 (010324)
Katalogové číslo 18659
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 11. 1995
Datum účinnosti 1. 12. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran
EAN kód 8590963186597
Norma byla zrušena k 1. 9. 2001
a nahrazena ČSN EN ISO 9004 (010324)
Tato norma nahradila ČSN ISO 9004 (010324) z února 1991
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 9004 (010324)
Management kvality - Kvalita organizace - Návod k dosažení udržitelného úspěchu