ČSN EN 288-1 (050311) Zrušená norma

Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů. Část 1: Všeobecná pravidla pro tavné svařování

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 288-1:1992. Stanoví všeobecná pravidla pro stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů. Tato norma také odpovídá dalším normám co se týče detailních pravidel pro konkrétní použití. Norma předpokládá výrobu tavnými svařovacími zařízeními s přímým ovládáním svářeči. Nemusí postačovat pro automatické svařování nebo pro svařování pomocí robotů, bez přímého ovládání člověkem. Používá se tehdy, pokud je požadováno schválení postupu svařování např. smlouvou, normou, předpisy nebo právními požadavky. Použití zvláštních způsobů schválení postupu svařování je často požadováno příslušnou normou výrobků. Pokud tato chybí, je sjednán způsob schvalování mezi smluvními stranami při poptávce nebo objednávce. Norma obsahuje tyto kapitoly: Kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Odkazy na normy, kapitola 3 - Definice, kapitola 4 - Stanovení postupů svařování a kapitola 5 - Schvalování postupů svařování. Dále obsahuje informativní Přílohu A. ČSN EN 288-1 (05 0311) byla vydána v listopadu 1995.
"Změnou A1) z 11/1998", vydanou v listopadu 1998, se s účinností od 1.12.1998 provádějí v normě rozsáhlé opravy a změny.

Označení ČSN EN 288-1 (050311)
Katalogové číslo 17937
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 11. 1995
Datum účinnosti 1. 12. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963179377
Změny a opravy A1 11.98t
Norma byla zrušena k 1. 6. 2004
a nahrazena ČSN EN ISO 15607 (050311)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 288-9 (050319)
Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů - Část 9: Zkouška postupu svařování tupých montážních svarů dálkových potrubí na pevnině i mimo pevninu