ČSN EN ISO 15607 (050311) Zrušená norma

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Všeobecná pravidla

ČSN EN ISO 15607 Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Všeobecná pravidla
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma ČSN EN ISO 15607 definuje všeobecná pravidla pro stanovení a kvalifikaci postupů svařování kovových materiálů. Norma se rovněž odvolává na některé jiné normy uvádějící podrobná pravidla pro speciální použití, např. pro zkoušení svářečů apod..
Tato norma je určena pro ruční, mechanizované a automatické svařování. Tato evropská norma je částí skupiny norem. Podrobnosti této skupiny norem uvádí příloha A, blokové schéma pro použití těchto norem uvádí příloha B a příloha C uvádí postupový diagram pro vypracování a kvalifikaci WPS. Postupy svařování jsou kvalifikovány jedním nebo více protokoly kvalifikace postupu svařování (WPQR). Použití jednotlivých způsobů kvalifikace je často požadavkem výrobkových norem. Není doporučeno kvalifikovat pWPS více než jedním způsobem. Předpokládá se, že specifikace postupu svařování jsou ve výrobě používány oprávněnými svářeči, kteří mají kvalifikaci podle odpovídajících částí norem EN 287 nebo EN ISO 9606 nebo oprávněnými operátory, kteří mají kvalifikaci podle EN 1418.

Označení ČSN EN ISO 15607 (050311)
Katalogové číslo 70884
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 2004
Datum účinnosti 1. 9. 2004
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963708843
Norma byla zrušena k 1. 5. 2020
a nahrazena ČSN EN ISO 15607 (050311)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 15607 (050311) z května 2004
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN ISO 15609-1 (050312)
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Stanovení postupu svařování - Část 1: Obloukové svařování

ČSN EN ISO 3834-2 (050331)
Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 2: Vyšší požadavky na jakost

ČSN EN ISO 3834-1 (050331)
Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 1: Kritéria pro volbu odpovídajících požadavků na jakost

ČSN EN ISO 3834-4 (050331)
Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 4: Základní požadavky na jakost

ČSN EN ISO 15611 (050316)
Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě předchozí svářečské zkušenosti