ČSN EN 21989 +A1 (369131) Zrušená norma

Informační technika. Programovací jazyk COBOL

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Oznámení o schválení: EN 21989:1989 byla schválena Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví k přímému používání jako česká norma ČSN EN 21989 bez jakýchkoliv modifikací. Vlastní text obsahuje uvedená evropská norma, která je dostupná v Českém normalizačním institutu. Nezaznamenává jiný text, patří tedy mezi ČSN "přejímající evropskou normu schválením k přímému používání" (tzv. endorsement). ČSN EN 21989 +A1 (36 9131) byla vydána v listopadu 1995.

Označení ČSN EN 21989 +A1 (369131)
Katalogové číslo 18320
Cena 32 Kč32
Datum schválení 1. 11. 1995
Datum účinnosti 1. 12. 1995
Jazyk angličtina (obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál)
Počet stran 2 strany formátu A4
EAN kód 8590963183206
Norma byla zrušena k 1. 7. 2011
Tato norma nahradila ČSN 36 9172 (369172) z dubna 1990
Dostupnost skladem (tisk na počkání)