ČSN EN 27787-1 (856033) Zrušená norma

Stomatologie. Stomatologické rotační nástroje. Frézy. Část 1: Ocelové laboratorní frézy. (ISO 7787-1:1984)

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 27787-1:1990 (včetně její opravenky AC z dubna 1990). Je jednou z řady norem pro rotační stomatologické nástroje. Sestává ze dvou částí: Část 1: Ocelové laboratorní frézy; Část 2: Laboratorní frézy ze slinutých karbidů. Pro zajištění vzájemné zaměnitelnosti těchto nástrojů se řada rozměrových a jiných požadavků, stanovených pro frézy ze slinutých karbidů, považuje za významné. Přihlíží se k normě ISO 6360, která stanovuje 15 místný číselný kód pro identifikaci stomatologických rotačních nástrojů všech typů. V této prvé části ISO 7787 jsou stanoveny rozměrové a jiné požadavky na devět nejrozšířeněji používaných ocelových fréz - laboratory cutters (někdy též nazývaných laboratorní vrtáky - laboratory burs), které se převážně používají ve stomatologických laboratořích. Další charakteristiky fréz, např. šroubovicové ostří s příčným řezem, tato norma nepopisuje. Tyto typy se stanou předmětem budoucích mezinárodních norem. Typická předmětová norma, která obsahuje 9 nákresů a k nim příslušných 9 tabulek obsahujících většinou rozměry. ČSN EN 27787-1 (85 6033) byla vydána v listopadu 1995.

Označení ČSN EN 27787-1 (856033)
Katalogové číslo 18028
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 11. 1995
Datum účinnosti 1. 12. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963180281
Norma byla zrušena k 1. 1. 2017
a nahrazena ČSN EN ISO 7787-1 (856033)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)