ČSN ISO 3100-2 (560106) Zrušená norma

Maso a masné výrobky. Odběr vzorků a příprava analytických vzorků. Část 2: Příprava analytických vzorků pro mikrobiologické zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 3100-2:1988. Tato část normy určuje všeobecné pokyny a specifikuje postupy, kterými je třeba se řídit při odběru laboratorních vzorků masa a masných výrobků pro mikrobiologické zkoušení. Rozlišují se postupy úpravy vzorků pro tyto dvě skupiny výrobků: a) zásilky nebo dávky masa nebo masných výrobků vyrobených nebo balených jako jednotlivé jednotky jakékoli velikosti (např. klobásy, vakuově balené mleté maso, krájené uzeniny, konzervovaná vařená šunka), nebo sestávající z masa v částech o hmotnosti nepřesahující 2 kg; b) poražená zvířata, jejich části nebo uzené maso v částech o hmotnosti přesahující 2 kg a mechanicky separované maso nebo sušené maso. Postup při přípravě analytických vzorků pro mikrobilogické zkoušení je podrobně popsán. Norma stanovuje přípravu pro provádění metod zjišťování (ověřování) znaků jakosti, důležitých z hlediska hygieny výživy. ČSN ISO 3100-2 (56 0106) byla vydána v listopadu 1995.

Označení ČSN ISO 3100-2 (560106)
Katalogové číslo 18264
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 11. 1995
Datum účinnosti 1. 12. 1995
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963182643
Norma byla zrušena k 1. 5. 2004
a nahrazena ČSN EN ISO 6887-2 (560106)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)