ČSN (normy i změny) z ledna 1997

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 8297 (011668) - leden 1997

Akustika. Určení hladin akustického výkonu výrobních provozů s více zdroji pro účely vyhodnocení hladin akustického tlaku prostředí. Technická metoda

230 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 3868 (038186) - leden 1997

Kovové a jiné anorganické povlaky. Měření tloušťky povlaky. Metoda mnohosvazkové interferometrie podle Fizeaua

190 Kč

ČSN EN ISO 9220 (038187) - leden 1997

Kovové povlaky. Měření tloušťky povlaku. Metoda rastrovacím elektronovým mikroskopem

190 Kč

ČSN EN ISO 1460 (038561) - leden 1997

Kovové povlaky. Žárové povlaky zinku nanášené ponorem na železných podkladech. Vážkové stanovení plošné hmotnosti

125 Kč

ČSN EN 60721-1/změna A2 (038900) - leden 1997

Klasifikace podmínek prostředí. Část 1: Parametry prostředí a jejich stupně přísnosti

125 Kč

07 Kotle

ČSN 07 0705 (070705) - leden 1997

Parní kotle. Uvádění kotlů do provozu

230 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 10242 (138200) - leden 1997

Fitinky z temperované litiny s trubkovými závity

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 12.98t, A1 8.00t, A2 12.03t

710 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN 26 0372/změna Z2 (260372) - leden 1997

Dopravní pásy s textilní kostrou. Zkoušení požárně technických vlastností

125 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2103-1 (312191) - leden 1997

Letectví a kosmonautika. Přetavená vsázka a odlitky z ocelí a ze slitin niklu a kobaltu. Technická specifikace. Část 1: Všeobecné požadavky

190 Kč

ČSN EN 2103-2 (312191) - leden 1997

Letectví a kosmonautika. Přetavená vsázka a odlitky z ocelí a ze slitin niklu a kobaltu. Technická specifikace. Část 2: Přetavená vsázka

125 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN 34 5613/změna Z3 (345613) - leden 1997

Základní zkoušky bezpečnosti elektrických předmětů. Mechanické zkoušky elektrických předmětů

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 5615/změna Z3 (345615) - leden 1997

Základní zkoušky bezpečnosti elektrických předmětů. Zkoušky odolnosti elektrických předmětů proti teplu a hoření

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60068-2-17 (345791) - leden 1997

Zkoušení vlivů prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkouška Q: Hermetičnost

440 Kč

ČSN EN 60068-2-68 (345791) - leden 1997

Zkoušení vlivů prostředí. Část 2: Zkoušky. Zkouška L: Prach a písek

550 Kč

ČSN IEC 667-1 (346513) - leden 1997

Specifikace pro vulkanfíbr pro elektrotechnické účely. Část 1: Definice a všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN EN 60867 (346733) - leden 1997

Izolační kapaliny. Specifikace nepoužitých kapalin na bázi syntetických aromatických uhlovodíků

190 Kč

ČSN EN 60264-1 (347384) - leden 1997

Balení vodičů pro vinutí. Část 1: Kontejnery pro vodiče kruhového průřezu pro vinutí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.10t

250 Kč

ČSN EN 60264-2-1 (347385) - leden 1997

Balení vodičů pro vinutí. Část 2: Cívky s válcovým bubnem. Oddíl 1: Základní rozměry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.04t

250 Kč

ČSN 34 7659-4A (347659) - leden 1997

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 4A: Kabely bez koncentrického jádra (stínící mezivrstvy) (typ 4A)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.00t, Z2 11.07t

695 Kč

ČSN 34 7659-5D (347659) - leden 1997

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 5D: Kabely s koncentrickým jádrem (typ 5D-1) nebo bez koncentrického jádra (typ 5D-2)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 9.03t, Z2 8.07t

635 Kč

ČSN 34 7659-5E (347659) - leden 1997

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 5E: Kabely (pro energetické rozvaděče) bez koncentrického jádra (typ 5E)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.00t, Z2 11.07t

760 Kč

ČSN IEC 708-1/Oprava 1 (347832) - leden 1997

Nízkofrekvenční kabely s polyolefinovou izolací a vrstveným polyolefinovým pláštěm zabraňujícím vnikání vlhkosti. Část 1: Všeobecná specifikace

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN 35 0801/změna Z1 (350801) - leden 1997

Elektrické stroje točivé. Kartáče, kartáčové držáky, komutátory a sběrací kroužky. Názvy a definice

Změna byla zrušena k 1. únoru 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60276 (350801) - leden 1997

Definice a třídění uhlíkových kartáčů, kartáčových držáků, komutátorů a sběracích kroužků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.19t

Norma bude zrušena k 20. září 2022 (zobrazit náhrady).

582 Kč

ČSN EN 50047 (354162) - leden 1997

Spínací a řídicí přístroje nn pro průmyslové účely. Řídicí spínače. Koncové spínače 30 × 55. Rozměry a parametry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.20t

Norma bude zrušena k 6. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

222 Kč

ČSN EN 50041 (354163) - leden 1997

Spínací a řídicí přístroje nn pro průmyslové účely. Řídicí spínače. Koncové spínače 42,5 × 80. Rozměry a parametry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.20t

Norma bude zrušena k 6. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

222 Kč

ČSN IEC 748-3-1 (358798) - leden 1997

Polovodičové součástky. Integrované obvody. Část 3: Analogové integrované obvody. Oddíl první: Vzorová předmětová specifikace pro monolitické integrované operační zesilovače

230 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN 36 0020-1/změna Z1 (360020) - leden 1997

Sdružené osvětlení. Část 1: Základní požadavky

Změna byla zrušena k 1. březnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 36 0450/změna Z3 (360450) - leden 1997

Umělé osvětlení vnitřních prostorů

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60598-1/změna A1 (360600) - leden 1997

Svítidla. Část 1: Všeobecné požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61119-2 (368451) - leden 1997

Kazetové magnetofony pro digitální záznam (DAT). Část 2: Nastavovací pásky DAT

125 Kč

ČSN EN 61119-3 (368451) - leden 1997

Kazetové magnetofony pro digitální záznam (DAT). Část 3: Vlastnosti pásků DAT

190 Kč

ČSN EN 61119-6 (368451) - leden 1997

Kazetové magnetofony pro digitální záznam (DAT). Část 6: Systém řízení sériového kopírování

125 Kč

ČSN ISO 7487-2 (369333) - leden 1997

Zpracování informací. Výměna dat na 130 mm (5,25 in) pružném kazetovém disku při použití modifikované kmitočtové modulace zaznamenané při 7 958 zm/rad, 1,9 stop/mm (48 stop/in) na obou stranách. Část 2: Formát stopy A

230 Kč

ČSN ISO/IEC 9834-2 (369674) - leden 1997

Informační technologie. Propojení otevřených systémů. Procedury pro činnost registračních orgánů OSI. Část 2: Registrační procedury pro dokumenty typu OSI

230 Kč

ČSN ISO/IEC 9834-4 (369674) - leden 1997

Informační technologie. Propojení otevřených systémů. Procedury pro činnost registračních orgánů OSI. Část 4: Rejstřík profilů VTE

190 Kč

ČSN ISO/IEC 9834-5 (369674) - leden 1997

Informační technologie. Propojení otevřených systémů. Procedury pro činnost registračních orgánů OSI. Část 5: Rejstřík definic řidicích objektů VT

340 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 7543-2 (580198) - leden 1997

Chilli papriky a oleoresiny chilli paprik. Stanovení celkového obsahu capsaicinoidů. Část 2: Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie

125 Kč

ČSN ISO 11027 (580199) - leden 1997

Pepř a oleoresiny pepře. Stanovení obsahu piperinu. Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie

125 Kč

ČSN 58 0510/změna Z5 (580510) - leden 1997

Koření tropické a subtropické

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 5562 (580519) - leden 1997

Kurkuma celá nebo mletá (prášková). Specifikace

125 Kč

ČSN ISO 882-1 (580520) - leden 1997

Kardamom (Elettaria cardamomum (Linnaeus) Maton var. minuscula Burkill). Specifikace. Část 1: Celé tobolky

190 Kč

ČSN ISO 882-2 (580520) - leden 1997

Kardamom (Elettaria cardamomum (Linnaeus) Maton var. minuscula Burkill). Specifikace. Část 2: Semena

125 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 512 (722905) - leden 1997

Vláknocementové výrobky. Tlakové trouby a spoje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.02t

465 Kč

ČSN EN 821-1 (727534) - leden 1997

Speciální technická keramika. Monolitická keramika. Termofyzikální vlastnosti. Část 1: Stanovení tepelné roztažnosti

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0212-3 (730212) - leden 1997

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 3: Pozemní stavební objekty

440 Kč

ČSN EN 989 (731359) - leden 1997

Stanovení soudržnosti mezi výztuží a autoklávovaným pórobetonem vytlačovací zkouškou

190 Kč

ČSN EN 991 (731361) - leden 1997

Stanovení rozměrů prefabrikovaných vyztužených stavebních dílců vyrobených z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

125 Kč

ČSN EN 992 (731362) - leden 1997

Stanovení objemové hmotnosti v suchém stavu mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

125 Kč

ČSN P ENV 1993-1-1/změna A1 (731401) - leden 1997

Navrhování ocelových konstrukcí. Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

Změna byla zrušena k 1. lednu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 6430 (736430) - leden 1997

Geometrické uspořádání kolejí metra. Kolejový svršek metra

590 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN 80 4402/změna Z1 (804402) - leden 1997

Podlahové textílie. Stanovenie hmotnosti a hrúbky vlasu a hmotnosti vlasovej priadze

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

87 Telekomunikace

ČSN ETS 300 019-1-7 (872001) - leden 1997 aktuální vydání

Navrhování zařízení (EE). Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení. Část 1-7: Klasifikace podmínek prostředí. Přenosné a nestacionární použití

230 Kč

ČSN ETS 300 593 ed. 3 (872588) - leden 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Rozhraní řídicí stupeň základnové stanice - základnová vysílací a přijímací stanice (BSC-BTS). Principy rozhraní (GSM 08.52)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 510 ed. 2 (872599) - leden 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Popis informace o poplatcích (CAI) (GSM 02.24)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 536 ed. 2 (872602) - leden 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Technické provedení služby krátkých zpráv (SMS) mezi dvěma body (PP) (GSM 03.40)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 608 ed. 2 (872614) - leden 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Specifikace rozhraní modul identity účastníka - pohyblivé zařízení (SIM-ME) (GSM 11.11)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 607-1 ed. 1 (872648) - leden 1997

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2). Specifikace shody pohyblivé stanice (MS). Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ETS 300 208 (873580) - leden 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Bezplatné volání (FPH) - doplňková služba. Popis služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 284 (873581) - leden 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Meziuživatelská signalizace (UUS) - doplňková služba. Popis služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 326-1 (875040) - leden 1997

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Pozemní letecký telefonní systém (TFTS). Část 1: Hovorové služby, možnosti a požadavky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 326-2 (875040) - leden 1997

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Pozemní letecký telefonní systém (TFTS). Část 2: Hovorové služby, rádiové rozhraní

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 326-3 (875040) - leden 1997

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Pozemní letecký telefonní systém (TFTS). Část 3: Hovorové služby, síťová hlediska

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 267-2 (877044) - leden 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Úplná telekomunikační služba telefonie 7 kHz a videotelefonie. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS 1). Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 210-1 (877093) - leden 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Bezplatné volání (FPH) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1). Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 210-2 (877093) - leden 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Bezplatné volání (FPH) - doplňková služba. Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1). Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 383 (877556) - leden 1997

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Přenos souboru v ISDN. Profil přenosu EUROFILE

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 172 ed. 3 (879504) - leden 1997 aktuální vydání

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN). Protokol meziústřednové signalizace. Základní služby v okruhovém režimu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 238 ed. 2 (879511) - leden 1997 aktuální vydání

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN). Protokol meziústřednové signalizace. Identifikace jména - doplňkové služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 239 ed. 2 (879512) - leden 1997 aktuální vydání

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN). Protokol meziústřednové signalizace. Generický funkční protokol pro podporu doplňkových služeb

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 257 ed. 2 (879515) - leden 1997 aktuální vydání

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN). Protokol meziústřednové signalizace. Doplňkové služby odklonu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 259 ed. 2 (879517) - leden 1997 aktuální vydání

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN). Protokol meziústřednové signalizace. Přechod na náhradní cestu jako přídavný rys sítě

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 261 ed. 2 (879519) - leden 1997 aktuální vydání

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN). Protokol meziústřednové signalizace. Předávání jednotlivých volání - doplňková služba

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč