Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN P ENV 1992-1-5 (731201) Zrušená norma

Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-5: Obecná pravidla. Konstrukce s nesoudržnou a vnější předpínací výztuží

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 7312 Betonové konstrukce, navrhování

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ENV 1992-1-5:1994. Tato předběžná ČSN je určena pro ověření a k připomínkám. Lze ji použít jako alternativní předpis k ČSN 73 1201:1986. Připomínky a návrhy na zlepšení lze uplatnit u Českého normalizačního institutu. (Analogicky k dříve vydaným dílům lze uvést, že i v tomto případě se použití ČSN P ENV 1992-1-5 jako alternativního předpisu k ČSN 73 1201 považuje za použití normy ve smyslu § 10, odstavce 8, písm. a) Zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách ve znění zákona č. 632/1992 Sb. V tomto díle ovšem tento konkrétní údaj uveden není!) Tato předběžná evropská norma spolu s Národním aplikačním dokumentem České republiky (NAD), jehož údaje jsou na území ČR nadřazeny odpovídajícím údajům ENV, je určena k ověření a praktickému užívání po dobu tří let. K zahájení práce na zpracování soustavy harmonizovaných technických pravidel pro navrhování pozemních a inženýrských objektů dala podnět Komise Evropského společenství (CEC). Pravidla mají zpočátku sloužit jako předpisy souběžně platné s různými předpisy v členských státech ES a později by měly takové předpisy nahradit. Tato technická pravidla jsou známa jako "eurokódy". Část 1-5 ENV 1992 uvádí obecné zásady pro navrhování betonových prvků vyztužených nesoudržnou předpínací výztuží umístěnou uvnitř nebo vně betonu. Navíc jsou zde uvedena návrhová pravidla platná zejména pro pozemní stavby. ČSN P ENV 1992-1-5 (73 1201) byla vydána v lednu 1997.

Označení ČSN P ENV 1992-1-5 (731201)
Katalogové číslo 20951
Cena 340 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 1. 1997
Datum účinnosti 1. 2. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963209517
Norma byla zrušena k 1. 1. 2009
a nahrazena ČSN EN 1992-1-1 (731201)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 1992-1-1 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1992-1-1 ed. 2 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1992-1-1 NA ed. A (731201)
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings

ČSN EN 1992-1-2 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1992-1-2 NA ed. A (731201)
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

ČSN EN 1992-3 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky

ČSN EN 1992-3/NA ed. A (731201)
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 3: Liquid retaining and containment structures