Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN IEC 695-2-3 (345615) Zrušená norma

Zkoušení požárního nebezpečí. Část 2: Zkušební metody. Zkouška vlivu nedokonalého spoje pomocí topných těles

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Zobrazit všechny normy ze třídy 3456 Zkoušení a měření

ICS: 13.220.40 Zápalnost a hořlavost materiálů a výrobků

Anotace obsahu normy

Norma je identická s IEC 695-2-3:1984. Nejlepší metodou zkoušení elektrotechnických výrobků vzhledem k požárnímu nebezpečí je přesně zopakovat podmínky vyskytující se v praxi. Pokud to není možné, má se požární nebezpečí zkoušet tak, že se co nejvěrněji napodobí skutečné podmínky použití výrobku a situace, kterým materiál a součástka mohou být při tomto používání vystaveny. Části elektrotechnických výrobků, které mohou být vystaveny nadměrnému tepelnému namáhání způsobenému elektrickými vlivy a jejichž znehodnocení může snížit bezpečnost zařízení, nesmějí být nepříznivě ovlivněny teplem a ohněm vzniklým uvnitř zařízení. Spoje mohou za určitých podmínek uvolňovat značné množství tepla v důsledku ztrát, které závisí na konstrukci spoje a na velikosti procházejícího proudu. Zkoušku popsanou v této normě lze použít pro elektrotechnická zařízení, jejich podsestavy a součástky. Normalizovány jsou účel, popis a postup zkoušky, popis zkušebního zařízení, stupně přísnosti, aklimatizace před zkouškou, počáteční měření, vyhodnocení výsledků zkoušky a informace uváděné v příslušné specifikaci. ČSN IEC 695-2-3 (34 5615) byla vydána v lednu 1997.

Označení ČSN IEC 695-2-3 (345615)
Katalogové číslo 20666
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 1. 1997
Datum účinnosti 1. 2. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963206660
Norma byla zrušena k 1. 7. 2009
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 60695-1-10 (345615)
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-10: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Všeobecné směrnice

ČSN EN 60695-1-10 ed. 2 (345615)
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-10: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Obecné směrnice

ČSN EN 60695-1-11 ed. 2 (345615)
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-11: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Posouzení požárního nebezpečí

ČSN EN 60695-1-20 (345615)
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-20: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Zapalitelnost - Obecný návod

ČSN EN 60695-1-21 (345615)
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-21: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Zapalitelnost - Přehled a významnost zkušebních metod

ČSN EN 60695-1-30 ed. 2 (345615)
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-30: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Postup předběžného výběru - Všeobecné směrnice

ČSN EN 60695-1-30 ed. 3 (345615)
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-30: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Postup předběžného výběru - Obecné směrnice

ČSN EN 60695-1-40 (345615)
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-40: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Izolační kapaliny

ČSN EN 60695-10-2 ed. 2 (345615)
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 10-2: Nadměrné teplo - Zkouška kuličkou

ČSN EN 60695-10-3 (345615)
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 10-3: Nadměrné teplo - Zkouška deformace způsobené odstraněním napětí vzniklého při odlévání