Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ICS 13.220.40 - Zápalnost a hořlavost materiálů a výrobků

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
500710

ČSN EN 14973 (260368) - září 2016 aktuální vydání

Dopravní pásy pro použití v podzemních instalacích - Požadavky na elektrickou a požární bezpečnost

340 Kč vč. DPH
95747

ČSN EN 12881-1 (260390) - říjen 2014 aktuální vydání

Dopravní pásy - Zkoušení hořlavosti pomocí simulace hořením - Část 1: Zkoušky pomocí propanového hořáku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
81222

ČSN EN 12881-2 +A1 (260390) - listopad 2008 aktuální vydání

Dopravní pásy - Zkoušení hořlavosti pomocí simulace hořením - Část 2: Zkouška hořením širokého rozsahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
93438

ČSN EN ISO 340 (260390) - září 2013 aktuální vydání

Dopravní pásy - Laboratorní charakteristiky míry hořlavosti - Požadavky a metoda zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
507202

ČSN EN 16989 (280161) - duben 2019 nové vydání

Železniční aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Zkouška chování úplného sedadla při požáru

550 Kč vč. DPH
507143

ČSN EN 17084 (280162) - červenec 2019

Železniční aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Zkouška toxicity materiálů a komponent

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
15250

ČSN ISO 3795 (300577) - leden 1994

Silniční vozidla, traktory, zemědělské a lesnické stroje. Stanovení hořlavosti materiálů použitých v interiéru vozidla

125 Kč vč. DPH
502882

ČSN EN 6059-304 (311712) - říjen 2017

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 304: Hořlavost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
506130

ČSN EN 6059-309 (311712) - únor 2019

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, instalace - Ochranná pouzdra - Zkušební metody - Část 309: Odolnost proti ohni při instalaci v kabelovém svazku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
84804

ČSN EN 3475-407 (311725) - březen 2010 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 407: Hořlavost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
20450

ČSN EN 2310 (317030) - prosinec 1996

Letectví a kosmonautika. Zkušební metody pro klasifikaci odolnosti nekovových materiálů proti plameni

230 Kč vč. DPH
88418

ČSN EN 2826 (317031) - srpen 2011

Letectví a kosmonautika - Hořlavost nekovových materiálů pod vlivem sálavého tepla a plamenů - Stanovení plynných složek v kouři

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
89049

ČSN EN 2825 (317032) - listopad 2011

Letectví a kosmonautika - Hořlavost nekovových materiálů pod vlivem sálavého tepla a plamenů - Stanovení hustoty kouře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
90237

ČSN EN 2824 (317033) - květen 2012

Letectví a kosmonautika - Chování nekovových materiálů při požáru pod vlivem sálavého tepla a plamenů - Stanovení hustoty kouře a plynných složek v kouři uvolněných z materiálů - Zkušební zařízení, zkušební přístroje a zkušební prostředky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
90236

ČSN EN 3844-1 (317035) - květen 2012

Letectví a kosmonautika - Hořlavost nekovových materiálů - Část 1: Zkouška svislých malých hořáků - Stanovení šíření svislého plamene

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
90190

ČSN EN 3844-2 (317035) - květen 2012

Letectví a kosmonautika - Hořlavost nekovových materiálů - Část 2: Zkouška vodorovných malých hořáků - Stanovení šíření vodorovného plamene

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
90189

ČSN EN 3844-3 (317035) - květen 2012

Letectví a kosmonautika - Hořlavost nekovových materiálů - Část 3: Zkouška malých hořáků, 45° - Stanovení odolnosti materiálu na šíření plamene a žáru a na pronikání plamene

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
63720

ČSN EN ISO 15541 (325008) - duben 2002

Lodě a lodní technika - Požárně odolné hadicové sestavy - Požadavky na zkušební zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
63293

ČSN EN ISO 15540 (325090) - březen 2002

Lodě a lodní technika - Požární odolnost hadicových armatur - Metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
87140

ČSN EN 60695-1-10 (345615) - listopad 2010

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-10: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Všeobecné směrnice

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.17t


Norma bude zrušena k 23. prosinci 2019 (zobrazit náhrady).

262 Kč vč. DPH
503163

ČSN EN 60695-1-10 ed. 2 (345615) - září 2017 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-10: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Obecné směrnice

340 Kč vč. DPH
99347

ČSN EN 60695-1-11 ed. 2 (345615) - duben 2016 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-11: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Posouzení požárního nebezpečí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
500790

ČSN EN 60695-1-20 (345615) - listopad 2016

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-20: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Zapalitelnost - Obecný návod

340 Kč vč. DPH
502969

ČSN EN 60695-1-21 (345615) - červenec 2017

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-21: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Zapalitelnost - Přehled a významnost zkušebních metod

350 Kč vč. DPH
83812

ČSN EN 60695-1-30 ed. 2 (345615) - červenec 2009

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-30: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Postup předběžného výběru - Všeobecné směrnice

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.17t


Norma bude zrušena k 28. březnu 2020 (zobrazit náhrady).

262 Kč vč. DPH
503363

ČSN EN 60695-1-30 ed. 3 (345615) - listopad 2017

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-30: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Postup předběžného výběru - Obecné směrnice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
95998

ČSN EN 60695-1-40 (345615) - říjen 2014

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-40: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Izolační kapaliny

350 Kč vč. DPH
96399

ČSN EN 60695-10-2 ed. 2 (345615) - prosinec 2014 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 10-2: Nadměrné teplo - Zkouška kuličkou

230 Kč vč. DPH
66628

ČSN EN 60695-10-3 (345615) - březen 2003

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 10-3: Nadměrné teplo - Zkouška deformace způsobené odstraněním napětí vzniklého při odlévání

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.17t

Norma byla zrušena k 12. říjnu 2019 (zobrazit náhrady).

Tuto normu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
501807

ČSN EN 60695-10-3 ed. 2 (345615) - červenec 2017 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 10-3: Nadměrné teplo - Zkouška deformace způsobené odstraněním napětí vzniklého při odlévání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
94616

ČSN EN 60695-11-10 ed. 2 (345615) - březen 2014 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-10: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 50 W při vodorovné a při svislé poloze vzorku

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.16t


370 Kč vč. DPH
96005

ČSN EN 60695-11-2 ed. 2 (345615) - říjen 2014

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-2: Zkoušky plamenem - Zkouška směsným plamenem o jmenovitém výkonu 1 kW - Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.18t


Norma bude zrušena k 13. červenci 2020 (zobrazit náhrady).

372 Kč vč. DPH
504252

ČSN EN 60695-11-2 ed. 3 (345615) - únor 2018

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-2: Zkoušky plamenem - Zkouška směsným plamenem o jmenovitém výkonu 1 kW - Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod

340 Kč vč. DPH
99266

ČSN EN 60695-11-20 ed. 2 (345615) - únor 2016 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-20: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 500 W

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.18t


370 Kč vč. DPH
92580

ČSN EN 60695-11-3 (345615) - květen 2013

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-3: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 500 W - Zařízení a metody ověřovacích zkoušek

350 Kč vč. DPH
90889

ČSN EN 60695-11-4 (345615) - červenec 2012

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-4: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 50 W - Zařízení a metoda ověřovacích zkoušek

340 Kč vč. DPH
74515

ČSN EN 60695-11-5 (345615) - listopad 2005

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-5: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem jehlového hořáku - Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.17t


Norma bude zrušena k 16. červnu 2020 (zobrazit náhrady).

262 Kč vč. DPH
503586

ČSN EN 60695-11-5 ed. 2 (345615) - listopad 2017 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-5: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem jehlového hořáku - Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod

340 Kč vč. DPH
94497

ČSN EN 60695-2-10 ed. 2 (345615) - leden 2014 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-10: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zařízení pro zkoušky žhavou smyčkou a obecný zkušební postup

340 Kč vč. DPH
96615

ČSN EN 60695-2-11 ed. 2 (345615) - leden 2015 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou (GWEPT)

230 Kč vč. DPH
88894

ČSN EN 60695-2-12 ed. 2 (345615) - září 2011 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-12: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška indexu hořlavosti materiálů žhavou smyčkou (GWFI)

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.14t


355 Kč vč. DPH
88896

ČSN EN 60695-2-13 ed. 2 (345615) - září 2011 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-13: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška teploty zapálení materiálů žhavou smyčkou (GWIT)

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.14t


355 Kč vč. DPH
92276

ČSN EN 60695-4 ed. 3 (345615) - březen 2013

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 4: Terminologie požárních zkoušek elektrotechnických výrobků

190 Kč vč. DPH
68689

ČSN EN 60695-5-1 (345615) - říjen 2003 aktuální vydání

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 5-1: Poškození korozí vyvolanou zplodinami hoření - Všeobecný návod

230 Kč vč. DPH
87868

ČSN EN 60695-7-1 ed. 3 (345615) - duben 2011

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-1: Toxicita zplodin hoření - Všeobecný návod

340 Kč vč. DPH
90726

ČSN EN 60695-7-2 (345615) - červen 2012

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-2: Toxicita zplodin hoření - Přehled a významnost zkušebních metod

440 Kč vč. DPH
90725

ČSN EN 60695-7-3 (345615) - červen 2012

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-3: Toxicita zplodin hoření - Použití a interpretace výsledků zkoušek

350 Kč vč. DPH
82826

ČSN EN 60695-8-1 ed. 2 (345615) - únor 2009

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 8-1: Uvolňované teplo - Všeobecný návod

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.17t


Norma bude zrušena k 20. prosinci 2019 (zobrazit náhrady).

372 Kč vč. DPH
502497

ČSN EN 60695-8-1 ed. 3 (345615) - srpen 2017

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 8-1: Uvolňované teplo - Obecný návod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
502666

ČSN EN 60695-8-2 (345615) - září 2017

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 8-2: Uvolňované teplo - Přehled a významnost zkušebních metod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
94618

ČSN EN 60695-9-1 ed. 3 (345615) - únor 2014

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 9-1: Šíření plamene po povrchu - Obecný návod

230 Kč vč. DPH
96510

ČSN EN 60695-9-2 (345615) - prosinec 2014

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 9-2: Šíření plamene po povrchu - Přehled a významnost zkušebních metod

350 Kč vč. DPH
74841

ČSN EN 61034-1 (347020) - leden 2006

Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek - Část 1: Zkušební zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.14t


355 Kč vč. DPH
74840

ČSN EN 61034-2 (347020) - leden 2006

Měření hustoty kouře při hoření kabelů za definovaných podmínek - Část 2: Zkušební postup a požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.14t


355 Kč vč. DPH
96421

ČSN EN 60754-1 (347104) - leden 2015

Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 1: Stanovení obsahu halogenovodíku

340 Kč vč. DPH
96426

ČSN EN 60754-2 (347104) - leden 2015

Zkouška plynů vznikajících při hoření materiálů z kabelů - Část 2: Stanovení acidity (měřením pH) a konduktivity

340 Kč vč. DPH
500395

ČSN EN 50200 ed. 3 (347105) - srpen 2016

Zkušební metoda požární odolnosti pro nechráněné kabely malých průměrů určených pro použití v nouzových obvodech

350 Kč vč. DPH
68195

ČSN EN 50362 (347106) - srpen 2003

Zkušební metoda odolnosti při požáru pro nechráněné silové a ovládací kabely velkých průměrů pro použití v nouzových obvodech

340 Kč vč. DPH
72945

ČSN EN 60332-1-1 (347107) - květen 2005

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-1: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Zkušební zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.16t


315 Kč vč. DPH
72950

ČSN EN 60332-1-2 (347107) - duben 2005

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro 1 kW směsný plamen

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.16t, A11 4.17t


505 Kč vč. DPH
72949

ČSN EN 60332-1-3 (347107) - duben 2005

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 1-3: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely s jednou izolací - Postup pro určení hořících kapek/částic

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.16t


420 Kč vč. DPH
72946

ČSN EN 60332-2-1 (347107) - květen 2005

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 2-1: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely malého průřezu s jednou izolací - Zkušební zařízení

190 Kč vč. DPH
72948

ČSN EN 60332-2-2 (347107) - duben 2005

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 2-2: Zkouška svislého šíření plamene pro vodiče nebo kabely malého průřezu s jednou izolací - Postup pro svítivý plamen

230 Kč vč. DPH
86385

ČSN EN 60332-3-10 (347107) - červenec 2010

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-10: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.19t


Norma bude zrušena k 17. srpnu 2021 (zobrazit náhrady).

372 Kč vč. DPH
86386

ČSN EN 60332-3-21 (347107) - červenec 2010

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-21: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie A F/R

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.19t


Norma bude zrušena k 17. srpnu 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč vč. DPH
86387

ČSN EN 60332-3-22 (347107) - červenec 2010

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-22: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie A

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.19t


Norma bude zrušena k 17. srpnu 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč vč. DPH
86388

ČSN EN 60332-3-23 (347107) - červenec 2010

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-23: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie B

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.19t


Norma bude zrušena k 17. srpnu 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč vč. DPH
86389

ČSN EN 60332-3-24 (347107) - červenec 2010

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-24: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie C

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.19t


Norma bude zrušena k 17. srpnu 2021 (zobrazit náhrady).

262 Kč vč. DPH
507293

ČSN EN IEC 60332-3-10 ed. 2 (347107) - květen 2019

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-10: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Zařízení

340 Kč vč. DPH
507291

ČSN EN IEC 60332-3-21 ed. 2 (347107) - květen 2019

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-21: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie A F/R

230 Kč vč. DPH
507289

ČSN EN IEC 60332-3-22 ed. 2 (347107) - květen 2019

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-22: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie A

230 Kč vč. DPH
507287

ČSN EN IEC 60332-3-23 ed. 2 (347107) - květen 2019

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-23: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie B

230 Kč vč. DPH
507285

ČSN EN IEC 60332-3-24 ed. 2 (347107) - květen 2019

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-24: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie C

230 Kč vč. DPH
507283

ČSN EN IEC 60332-3-25 ed. 2 (347107) - květen 2019

Zkoušky elektrických a optických kabelů v podmínkách požáru - Část 3-25: Zkouška vertikálního šíření plamene na vertikálně namontovaných svazcích vodičů nebo kabelů - Kategorie D

230 Kč vč. DPH
502832

ČSN CLC/TS 50576 (347113) - září 2017 aktuální vydání

Elektrické kabely - Rozšířená aplikace výsledků zkoušek reakce na oheň

340 Kč vč. DPH
89939

ČSN EN 50399 (347113) - leden 2012

Zkušební metody kabelů v podmínkách požáru - Měření uvolněného tepla a kouře na kabelech v průběhu zkoušky šíření plamene - Zkušební zařízení, postupy a výsledky

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 5.13t, A1 2.17t


760 Kč vč. DPH
500886

ČSN EN 50577 (347113) - říjen 2016

Elektrické kabely - Zkouška požární odolnosti nechráněných elektrických kabelů (P klasifikace)

340 Kč vč. DPH
62922

ČSN IEC 60331-11 (347115) - říjen 2001

Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 11: Zařízení - Samostatné hoření při teplotě plamene alespoň 750 °C

230 Kč vč. DPH
62923

ČSN IEC 60331-21 (347115) - říjen 2001

Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 21: Postupy a požadavky - Kabely se jmenovitým napětím do 0,6/1,0 kV včetně

190 Kč vč. DPH
62924

ČSN IEC 60331-23 (347115) - říjen 2001

Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 23: Postupy a požadavky - Elektrické kabely pro přenos dat

190 Kč vč. DPH
62925

ČSN IEC 60331-25 (347115) - říjen 2001

Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru - Celistvost obvodu - Část 25: Postupy a požadavky - Kabely s optickými vlákny

125 Kč vč. DPH
75686

ČSN 34 7660-1 ed. 2 (347660) - květen 2006 aktuální vydání

Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Část 1: Všeobecné požadavky

230 Kč vč. DPH
75688

ČSN 34 7660-3D ed. 2 (347660) - květen 2006 aktuální vydání

Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 3D: Kabely s měděnými nebo hliníkovými kruhovými nebo sektorovými jádry a koncentrickým jádrem

230 Kč vč. DPH
67823

ČSN 34 7660-4D (347660) - červenec 2003 aktuální vydání

Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 4D: Kabely s měděnými a hliníkovými jádry; nepancéřované, pancéřované nebo s dvojitým stíněním

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.06t


415 Kč vč. DPH
75690

ČSN 34 7660-4G (347660) - květen 2006

Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 4G: Kabely s měděnými jádry, nepancéřované nebo pancéřované

340 Kč vč. DPH
67825

ČSN 34 7660-5C (347660) - červenec 2003 aktuální vydání

Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5C: Kabely s měděnými nebo hliníkovými jádry, nepancéřované, pancéřované nebo s dvojitým stíněním

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.06t


415 Kč vč. DPH
67824

ČSN 34 7660-5G (347660) - červenec 2003 aktuální vydání

Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5G: Kabely s měděnými jádry a s volitelným měděným koncentrickým jádrem

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.06t


372 Kč vč. DPH
75685

ČSN 34 7660-5H ed. 2 (347660) - květen 2006 aktuální vydání

Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5H: Kabely s měděnými jádry s a bez koncentrických měděných jader a s volitelným pancéřováním

190 Kč vč. DPH
75687

ČSN 34 7660-5I ed. 2 (347660) - květen 2006 aktuální vydání

Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5I: Jednožilové až čtyřžilové kabely s měděnými nebo hliníkovými jádry

340 Kč vč. DPH
75689

ČSN 34 7660-5L (347660) - květen 2006

Silové kabely 0,6/1 kV a 1,9/3,3 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 5L: Kabely s měděnými jádry, nepancéřované nebo pancéřované

340 Kč vč. DPH
67022

ČSN EN 50306-1 (347662) - květen 2003

Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 1: Všeobecné požadavky

230 Kč vč. DPH
67023

ČSN EN 50306-2 (347662) - květen 2003

Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 2: Jednožilové kabely

230 Kč vč. DPH
67024

ČSN EN 50306-3 (347662) - květen 2003

Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 3: Jednožilové a vícežilové kabely stíněné (dvou, tří a čtyřžilové) s redukovanou tloušťkou pláště

230 Kč vč. DPH
67025

ČSN EN 50306-4 (347662) - květen 2003

Drážní zařízení - Kabely pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Redukovaná tloušťka izolace - Část 4: Vícežilové a vícepárové kabely s jmenovitou tloušťkou pláště

340 Kč vč. DPH
82404

ČSN EN 50382-1 (347665) - únor 2009

Drážní zařízení - Silové kabely pro vysoké teploty pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.14t


405 Kč vč. DPH
82405

ČSN EN 50382-2 (347665) - únor 2009

Drážní zařízení - Silové kabely pro vysoké teploty pro drážní vozidla se speciální odolností proti požáru - Část 2: Jednožilové kabely s izolací ze silikonové pryže pro teploty 120 °C nebo 150 °C

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.14t


405 Kč vč. DPH
65873

ČSN EN 50289-4-11 (347819) - prosinec 2002

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-11: Zkušební metody vlivů prostředí - Metoda horizontální integrované požární zkoušky

350 Kč vč. DPH
72286

ČSN EN 50289-4-12 (347819) - únor 2005

Komunikační kabely - Specifikace zkušebních metod - Část 4-12: Zkušební metody vlivů prostředí - Zkouška vertikálního šíření plamene na svazcích komunikačních kabelů malých průměrů

125 Kč vč. DPH
61521

ČSN EN 60512-20-2 (354055) - duben 2001

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 20-2: Zkouška 20b - Zkoušky hořlavosti - Ohnivzdornost

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
83697

ČSN EN 61249-2-35 (359062) - září 2009

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-35: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky s tkaným E-sklem, s modifikovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
83698

ČSN EN 61249-2-36 (359062) - září 2009

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-36: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky s tkaným E-sklem, s epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
83699

ČSN EN 61249-2-37 (359062) - září 2009

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-37: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky s tkaným E-sklem, s modifikovanou nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
83700

ČSN EN 61249-2-38 (359062) - září 2009

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-38: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky s tkaným E-sklem, s nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč vč. DPH
87077

ČSN EN 61249-2-41 (359062) - listopad 2010

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-41: Vyztužené základní materiály, plátované a neplátované - Mědí plátované laminátové desky vyztužené papírem/E-sklem, impregnované bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
87078

ČSN EN 61249-2-42 (359062) - listopad 2010

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-42: Vyztužené základní materiály, plátované a neplátované - Mědí plátované laminátové desky vyztužené tkaným/netkaným E-sklem, impregnované bromovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
500791

ČSN EN 61249-2-43 (359062) - listopad 2016

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-43: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené celulózovým papírem/tkaným E-sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
500792

ČSN EN 61249-2-44 (359062) - listopad 2016

Materiály pro desky s plošnými spoji a další propojovací struktury - Část 2-44: Vyztužené plátované a neplátované základní materiály - Mědí plátované laminátové desky vyztužené netkaným/tkaným E-sklem, impregnované nehalogenovanou epoxidovou pryskyřicí, s definovanou hořlavostí (zkouška vertikálního hoření), pro bezolovnatou montáž

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
501869

ČSN EN 50582 (359225) - březen 2017

Postup zhodnocení integrity obvodu optických vláken v kabelu v rámci odolnosti při požárním zkoušení

190 Kč vč. DPH
506176

ČSN EN 17077 (389606) - listopad 2018

Klasifikace vrstev prachu do tříd hořlavosti podle chování při hoření

230 Kč vč. DPH
504109

ČSN EN 16755 (490086) - duben 2018

Trvanlivost reakce na oheň - Třídy výrobků ze dřeva ošetřených prostředky proti ohni pro konečné použití ve vnitřním a venkovním prostředí

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.19t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč vč. DPH
89619

ČSN EN ISO 12863 (569521) - listopad 2011 aktuální vydání

Standardní metoda zkoušení pro posouzení náchylnosti cigaret ke vznícení

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.17t


570 Kč vč. DPH
89614

ČSN EN 16156 (569522) - listopad 2011 aktuální vydání

Cigarety - Posouzení náchylnosti ke vznícení - Bezpečnostní požadavek

125 Kč vč. DPH
96800

ČSN EN ISO 8030 (635218) - únor 2015 aktuální vydání

Pryžové a plastové hadice - Metoda zkoušení hořlavosti

190 Kč vč. DPH
503389

ČSN EN ISO 5659-2 (640150) - prosinec 2017 aktuální vydání

Plasty - Vývoj dýmu - Část 2: Stanovení optické hustoty v jednoduché komoře

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč vč. DPH
95120

ČSN EN ISO 15791-1 (640405) - červen 2014 aktuální vydání

Plasty - Vývoj a používání požárních testů ve středním měřítku pro výrobky z plastů - Část 1: Obecný návod

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
95042

ČSN EN ISO 25762 (640415) - duben 2014 aktuální vydání

Plasty - Návod pro hodnocení požárních charakteristik a požárních vlastností polymerních kompozitů vyztužených vlákny

350 Kč vč. DPH
55700

ČSN EN ISO 9773 (640754) - září 1999

Stanovení hořlavosti tenkých ohebných vzorků při působení malého plamene jako zdroje zapálení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
503133

ČSN EN ISO 4589-1 (640756) - listopad 2017 aktuální vydání

Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
503132

ČSN EN ISO 4589-2 (640756) - listopad 2017

Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla - Část 2: Zkouška při teplotě okolí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
503131

ČSN EN ISO 4589-3 (640756) - listopad 2017 aktuální vydání

Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla - Část 3: Zkouška při zvýšené teplotě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
4701

ČSN 64 0757 (640757) - říjen 1977

Zkoušení plastů. Stanovení hořlavosti plastů ve formě folií

125 Kč vč. DPH
63081

ČSN EN ISO 3582 (645464) - říjen 2001

Měkké lehčené polymerní materiály - Laboratorní hodnocení charakteristik hořlavosti malých zkušebních těles v horizontální poloze vystavených malému plameni

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.08t


355 Kč vč. DPH
57509

ČSN EN ISO 7822 (647622) - květen 2000

Textilní sklo - Vyztužené plasty - Stanovení obsahu dutin - Zvýšení odolnosti proti vznícení, mechanický rozpad, statistické výpočetní metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
65821

ČSN EN ISO 1516 (656016) - říjen 2002

Stanovení vzplane/nevzplane - Rovnovážná metoda v uzavřeném kelímku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
58566

ČSN EN ISO 15029-1 (656021) - srpen 2000

Ropa a ropné výrobky - Stanovení charakteristik zapálení rozprášených ohnivzdorných kapalin - Část 1: Doba plamenného hoření - Metoda trysky vytvářející dutý kužel

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
94156

ČSN EN ISO 9038 (670690) - leden 2014 aktuální vydání

Zkouška trvalého hoření kapalin

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
87027

ČSN EN ISO 9239-1 (730888) - listopad 2010 aktuální vydání

Zkoušení reakce podlahových krytin na oheň - Část 1: Stanovení chování při hoření užitím zdroje sálavého tepla

340 Kč vč. DPH
502308

ČSN EN 1794-3 (737061) - duben 2017 aktuální vydání

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Neakustické vlastnosti - Část 3: Reakce na oheň - Chování a klasifikace zařízení pro snížení hluku při požáru

230 Kč vč. DPH
58768

ČSN EN 1624 (800802) - květen 2000

Textilie a textilní výrobky - Chování průmyslových a technických textilií při hoření - Postup pro stanovení šíření plamene svisle umístěných vzorků

125 Kč vč. DPH
58767

ČSN EN 1625 (800803) - květen 2000

Textilie a textilní výrobky - Chování průmyslových a technických textilií při hoření - Postup pro stanovení zápalnosti svisle umístěných vzorků

125 Kč vč. DPH
75956

ČSN EN 1103 (800804) - červen 2006 aktuální vydání

Textilie - Oděvní textilie - Podrobný postup pro zjišťování chování při hoření

125 Kč vč. DPH
71287

ČSN EN ISO 6940 (800805) - říjen 2004 aktuální vydání

Textilie - Hořlavost - Zjišťování snadnosti zapálení svisle umístěných zkušebních vzorků

230 Kč vč. DPH
70621

ČSN EN ISO 6941 (800806) - červenec 2004 aktuální vydání

Textilie - Hořlavost - Měření rychlosti šíření plamene u svisle umístěných zkušebních vzorků

230 Kč vč. DPH
65532

ČSN EN 14115 (800807) - září 2002

Textilie - Chování při hoření materiálů na stanové přístřešky, velké stany a podobné výrobky - Snadnost zapálení

230 Kč vč. DPH
504977

ČSN EN ISO 12138 (800808) - srpen 2018 aktuální vydání

Textilie - Postupy domácího praní plošných textilií před zkoušením hořlavosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč vč. DPH
98228

ČSN EN 14533 (800870) - září 2015 aktuální vydání

Textilie a textilní výrobky - Chování lůžkovin při hoření - Klasifikační schéma

125 Kč vč. DPH
504042

ČSN EN 1102 (806311) - leden 2018 aktuální vydání

Textilie - Hořlavost - Záclony a závěsy - Podrobný postup pro stanovení šíření plamene u svisle umístěných zkušebních vzorků

125 Kč vč. DPH
88888

ČSN EN 13772 (806312) - září 2011 aktuální vydání

Textilie a textilní výrobky - Chování při hoření - Záclony a závěsy - Měření šíření plamene u svisle umístěných vzorků s velkým zdrojem zapálení

230 Kč vč. DPH
67947

ČSN EN 13773 (806313) - srpen 2003

Textilie a textilní výrobky - Chování při hoření - Záclony a závěsy - Klasifikační systém

125 Kč vč. DPH
88197

ČSN EN ISO 12952-1 (807615) - květen 2011 aktuální vydání

Textilie - Hodnocení zápalnosti lůžkovin - Část 1: Zdroj zapálení: doutnající cigareta

230 Kč vč. DPH
88298

ČSN EN ISO 12952-2 (807615) - červen 2011

Textilie - Hodnocení zápalnosti lůžkovin - Část 2: Zdroj zapálení: ekvivalent plamene zápalky

230 Kč vč. DPH
61826

ČSN EN 13087-7 (832142) - červenec 2001

Ochranné přilby - Zkušební metody - Část 7: Odolnost proti plameni

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.02t


255 Kč vč. DPH
63931

ČSN EN 13274-4 (832205) - leden 2002

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Metody zkoušení - Část 4: Zkoušky plamenem

230 Kč vč. DPH
502447

ČSN EN ISO 15025 (832750) - srpen 2017 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Ochrana proti teplu a ohni - Metoda zkoušení pro omezené šíření plamene

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč vč. DPH
70834

ČSN EN 14470-1 (847520) - prosinec 2004

Protipožární bezpečnostní skříně - Část 1: Bezpečnostní skříně pro hořlavé kapaliny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
77319

ČSN EN 14470-2 (847520) - duben 2007

Protipožární bezpečnostní skříně - Část 2: Bezpečnostní skříně pro láhve na stlačený plyn

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč vč. DPH
98736

ČSN EN 1021-1 (910232) - listopad 2015 aktuální vydání

Nábytek - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - Část 1: Zdroj zapálení - doutnající cigareta

230 Kč vč. DPH
96960

ČSN EN 1021-2 (910232) - březen 2015 aktuální vydání

Nábytek - Hodnocení zápalnosti čalouněného nábytku - Část 2: Zdroj zapálení - ekvivalent plamene zápalky

230 Kč vč. DPH
500645

ČSN EN 597-1 (910236) - srpen 2016 aktuální vydání

Nábytek - Hodnocení zápalnosti matrací a čalouněných roštů postele - Část 1: Zdroj zapálení: doutnající cigareta

230 Kč vč. DPH
500646

ČSN EN 597-2 (910236) - srpen 2016 aktuální vydání

Nábytek - Hodnocení zápalnosti matrací a čalouněných roštů postele - Část 2: Zdroj zapálení: ekvivalent plamene zápalky

230 Kč vč. DPH
75828

ČSN EN 1047-1 (916030) - květen 2006 aktuální vydání

Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metody zkoušení požární odolnosti - Část 1: Datové skříně a vložné disketové schránky

340 Kč vč. DPH
507965

ČSN EN 1047-2 (916030) - říjen 2019 nové vydání

Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metody zkoušek požární odolnosti - Část 2: Datové komory a datové kontejnery

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč vč. DPH
93282

ČSN EN 1047-2 +A1 (916030) - červenec 2013

Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metody zkoušek požární odolnosti - Část 2: Datové komory a datové kontejnery

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2019 (zobrazit náhrady).

340 Kč vč. DPH
84533

ČSN EN 15659 (916032) - listopad 2009

Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metodika zkoušek požární odolnosti - Lehké ohnivzdorné skříně

190 Kč vč. DPH
53323

ČSN EN 1399 (917865) - září 1998

Pružné podlahové krytiny - Zjišťování odolnosti vůči zamáčknuté a hořící cigaretě

125 Kč vč. DPH
96192

ČSN EN 71-2 +A1 (943095) - listopad 2014 aktuální vydání

Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost

230 Kč vč. DPH