Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 843-1 (727541) Zrušená norma

Speciální technická keramika. Monolitická keramika. Mechanické vlastnosti při pokojové teplotě. Část 1: Stanovení pevnosti v ohybu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 7275 Speciální technická keramika

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Anotace obsahu normy

V této části EN jsou uvedeny postupy ke stanovení jmenovité pevnosti v ohybu monolitických speciálních keramických materiálů při pokojové teplotě. Možná uspořádání zatěžování jsou tříbodový ohyb a čtyřbodový ohyb. Používají se vzorky s pravoúhlým průřezem s oběma dále uvedenými rozměry: rozpětí podpěr 20 mm (A) a rozpětí podpěr 40 mm (B). Tyto postupy stanovení jsou použitelné pro materiály, jejichž střední velikost zrn je menší než 200 m.
Pro zkoušky se předepisují čtyři možnosti přípravy povrchu vzorků:
I. "ve stejném stavu jako po výpalu" nebo vyžíhání po opracování;
II. opracování s použitím dohodnutého postupu obroušení a dohodnuté rychlosti odběru materiálu;
III. metody standardního dokončovacího opracování:
III.1: dokončovací broušení na čisto (finišování)
III.2: dokončovací opracování povrchu lapováním/leštěním.
POZNÁMKA - Zkouška nemůže podat žádné reprezentativní výsledky, jestliže střední lineární velikost zrn překračuje 5 % tloušťky zkušebního vzorku, s vyjímkou monokrystalů.

Označení ČSN EN 843-1 (727541)
Katalogové číslo 20568
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 1. 1997
Datum účinnosti 1. 2. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963205687
Norma byla zrušena k 1. 9. 2007
a nahrazena ČSN EN 843-1 (727541)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 843-2 (727541)
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 2: Stanovení Youngova modulu, modulu pružnosti ve smyku a Poissonova poměru

ČSN EN 843-3 (727541)
Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Mechanické vlastnosti při pokojové teplotě - Část 3: Stanovení parametrů podkritického růstu trhlin zkouškami v ohybu při konstantní rychlosti zatěžování

ČSN EN 843-4 (727541)
Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Mechanické vlastnosti při pokojové teplotě - Část 4: Povrchové zkoušky tvrdosti podle Vickerse, Knoopa a Rockwella

ČSN EN 843-5 (727541)
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 5: Statistická analýza

ČSN EN 843-6 (727541)
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 6: Návod pro fraktografické stanovení

ČSN EN 843-7 (727541)
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 7: C-kroužkové zkoušky

ČSN EN 843-8 (727541)
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 8: Návod pro provádění zkoušek mezního zatížení

ČSN P CEN/TS 843-9 (727541)
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 9: Metoda zkoušení odolnosti hran proti odlomení