ČSN EN 843-1 (727541) Zrušená norma

Speciální technická keramika. Monolitická keramika. Mechanické vlastnosti při pokojové teplotě. Část 1: Stanovení pevnosti v ohybu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

V této části EN jsou uvedeny postupy ke stanovení jmenovité pevnosti v ohybu monolitických speciálních keramických materiálů při pokojové teplotě. Možná uspořádání zatěžování jsou tříbodový ohyb a čtyřbodový ohyb. Používají se vzorky s pravoúhlým průřezem s oběma dále uvedenými rozměry: rozpětí podpěr 20 mm (A) a rozpětí podpěr 40 mm (B). Tyto postupy stanovení jsou použitelné pro materiály, jejichž střední velikost zrn je menší než 200 m.
Pro zkoušky se předepisují čtyři možnosti přípravy povrchu vzorků:
I. "ve stejném stavu jako po výpalu" nebo vyžíhání po opracování;
II. opracování s použitím dohodnutého postupu obroušení a dohodnuté rychlosti odběru materiálu;
III. metody standardního dokončovacího opracování:
III.1: dokončovací broušení na čisto (finišování)
III.2: dokončovací opracování povrchu lapováním/leštěním.
POZNÁMKA - Zkouška nemůže podat žádné reprezentativní výsledky, jestliže střední lineární velikost zrn překračuje 5 % tloušťky zkušebního vzorku, s vyjímkou monokrystalů.

Označení ČSN EN 843-1 (727541)
Katalogové číslo 20568
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1997
Datum účinnosti 1. 2. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963205687
Norma byla zrušena k 1. 9. 2007
a nahrazena ČSN EN 843-1 (727541)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 843-2 (727541)
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 2: Stanovení Youngova modulu, modulu pružnosti ve smyku a Poissonova poměru

ČSN EN 843-3 (727541)
Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Mechanické vlastnosti při pokojové teplotě - Část 3: Stanovení parametrů podkritického růstu trhlin zkouškami v ohybu při konstantní rychlosti zatěžování

ČSN EN 843-4 (727541)
Speciální technická keramika - Monolitická keramika - Mechanické vlastnosti při pokojové teplotě - Část 4: Povrchové zkoušky tvrdosti podle Vickerse, Knoopa a Rockwella

ČSN EN 843-5 (727541)
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 5: Statistická analýza

ČSN EN 843-6 (727541)
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 6: Návod pro fraktografické stanovení

ČSN EN 843-7 (727541)
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 7: C-kroužkové zkoušky

ČSN EN 843-8 (727541)
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 8: Návod pro provádění zkoušek mezního zatížení

ČSN P CEN/TS 843-9 (727541)
Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti monolitické keramiky při pokojové teplotě - Část 9: Metoda zkoušení odolnosti hran proti odlomení