ČSN EN 50169 (347813) Zrušená norma

Dílčí specifikace páteřních kabelů pro svislé rozvody a rozvody mezi budovami se společným stíněním užívaných pro digitální přenosy

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma se odvolává na HD 608 S1:1992 Kmenová specifikace symetrických párů nebo čtyřek a vícežilových kabelů pro digitální přenosy. Zahrnuje jednotlivě stíněný (stíněné) pár (páry) nebo čtyřku (čtyřky) v kabelech pro vertikální šachty nebo vertikálně uložené mezi podlažími (páteřní svislé rozvody) nebo horizontálně uložené mezi budovami (páteřní rozvody mezi budovami). V tomtéž kabelu mohou být použity stíněné i nestíněné prvky. Pokud jsou kabely instalovány vertikálně, mohou se použít zvláště důrazné požadavky, které se definují v předmětových specifikacích. Kabely musí být opatřeny společnou celkovou stínící mezivrstvou. Tyto kabely jsou vhodné pro různé telekomunikační systémy, na něž je proveden odkaz v předmětových specifikacích.
Kabely zahrnuté v této specifikaci jsou určeny pro provoz s napětími a proudy obvykle přijatými pro telekomunikační systémy. Tyto kabely se nesmí připojovat ke zdrojům s nízkou impedancí, např. veřejným sítím pro rozvod elektřiny. Kabely specifikované v této normě musí vyhovovat požadavkům kmenové specifikace. Tato dílčí specifikace může být doplněna podrobnými specifikacemi udávajícími dodatečné informace, jsou-li vyžadovány konkrétním způsobem použití (např. s ohledem na podmínky bezpečnosti a spolehlivosti).

Označení ČSN EN 50169 (347813)
Katalogové číslo 20913
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1997
Datum účinnosti 1. 2. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963209135
Norma byla zrušena k 1. 1. 2002
a nahrazena ČSN EN 50288-2-1 (347818)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)