ČSN EN 288-8 (050318) Zrušená norma

Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů. Část 8: Schvalování na základě předvýrobní zkoušky svařování

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 288-8:1995. Stanoví podmínky pro schvalování postupu pro svařování na základě předvýrobní zkoušky zkoušky svařování v souladu s (ČSN) EN 288-1 a udává rozsah a dobu platnosti. Používá se pro tavné svařování kovových materiálů. Na základě dohody smluvních stran může být schváleno použití i pro jiné metody svařování. Použití této normy může být omezeno normou výrobku nebo dohodou při uzavírání smlouvy. Norma obsahuje tyto kapitoly: Kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Odkazy na normy, kapitola 3 - Definice, kapitola 4 - Předběžná specifikace postupu svařování (pWPS), kapitola 5 - Schvalování postupu svařování, kapitola 6 - Svařování zkušebních kusů, kapitola 7 - Zkouška, kapitola 8 - Rozsah schválení, kapitola 9 - Platnost a kapitola 10 - Protokol o schválení postupu svařování (WPAR). ČSN EN 288-8 (05 0318) byla vydána v lednu 1997.

Označení ČSN EN 288-8 (050318)
Katalogové číslo 20848
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1997
Datum účinnosti 1. 2. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963208480
Norma byla zrušena k 1. 7. 2005
a nahrazena ČSN EN ISO 15613 (050318)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 288-9 (050319)
Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů - Část 9: Zkouška postupu svařování tupých montážních svarů dálkových potrubí na pevnině i mimo pevninu