ČSN IEC 300-3-9 (010690) Zrušená norma

Management spolehlivosti. Část 3: Návod k použití. Oddíl 9 : Analýza rizika technologických systémů

ČSN IEC 300-3-9 Management spolehlivosti. Část 3: Návod k použití. Oddíl 9 : Analýza rizika technologických systémů
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

V tomto oddílu IEC 300-3 se poskytují směrnice pro volbu a realizaci technik analýzy rizika, především pro posuzování rizika spojeného s technologickými systémy. Cílem této normy je zajistit jakost a vzájemný soulad plánování a provedení analýz rizika a prezentace jejich výsledků a závěrů. Tato norma obsahuje směrnice pro analýzu rizika předkládané jako: pojmy analýzy rizika, proces analýzy rizika, metody analýzy rizika. Tento oddíl IEC 300-3 se používá jako: - směrnice pro plánování, provádění a dokumentování analýz rizika; - základ pro specifikování požadavků na jakost pro analýzu rizika (toto může být zvlášť důležité tehdy, když analýzu provádějí externí poradci); - základ pro vyhodnocení analýz rizika po jejich dokončení. Analýza rizika prováděná podle této normy poskytuje vstupní údaje pro činnosti managementu rizika (viz obrázek 1).
POZNÁMKA - V této normě se neposkytují specifická kritéria pro zjištění nutnosti provádět analýzu rizika, ani se v ní nespecifikuje typ metod analýzy rizika, které vyžaduje daná situace. Rovněž se v ní nenabízejí podrobné směrnice pro specifická nebezpečí, ani neobsahuje hlediska pojištění, výpočtů pojišťovacího rizika, právní nebo finanční hlediska.

Označení ČSN IEC 300-3-9 (010690)
Katalogové číslo 21243
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 1997
Datum účinnosti 1. 2. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963212432
Norma byla zrušena k 1. 8. 2016
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60300-1 ed. 2 (010690)
Management spolehlivosti - Část 1: Návod pro management a použití

ČSN EN 60300-3-11 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-11: Pokyn k použití - Údržba zaměřená na bezporuchovost

ČSN EN 60300-3-12 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-12: Pokyn k použití - Integrovaná logistická podpora

ČSN EN 60300-3-14 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-14: Pokyn k použití - Údržba a zajištění údržby

ČSN EN 60300-3-15 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-15: Pokyn k použití - Inženýrství spolehlivosti systémů

ČSN EN 60300-3-16 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-16: Pokyn k použití - Směrnice pro specifikaci služeb zajištění údržby

ČSN EN 60300-3-2 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-2: Pokyn k použití - Sběr dat o spolehlivosti z provozu

ČSN EN 60300-3-3 ed. 2 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-3: Pokyn k použití - Stanovení nákladů životního cyklu

ČSN EN 60300-3-4 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-4: Pokyn k použití - Pokyny ke specifikaci požadavků na spolehlivost

ČSN IEC 60300-3-1 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-1: Pokyn k použití - Techniky analýzy spolehlivosti - Metodický pokyn

ČSN IEC 60300-3-10 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-10: Návod k použití - Udržovatelnost

ČSN IEC 60300-3-5 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-5: Návod k použití - Podmínky při zkouškách bezporuchovosti a principy statistických testů