ČSN EN 20340 (260390) Zrušená norma

Dopravní pásy. Odolnost proti působení plamene. Specifikace a zkušební metoda

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 20340:1993. Specifikuje podmínky zkoušky odolnosti proti působení plamene dopravních pásů a odpovídající požadavky. Za pozornost stojí (v kapitole 1 uvedená) tato:
Poznámka: Pro zvýšení bezpečnosti je důležité, pokud jde o zkoušky, brát v úvahu, pokud je to možné, okolnosti, které mohou vytvářet nebezpečí. Z tohoto důvodu je v této normě ustanovení pro provedení zkoušky na zkušebním vzorku bez pláště, protože plášť pásu může být v provozu náhodně odtržen. Normalizovány jsou - v poměrně stručné normě - jen požadavky (kapitola 3) a pak podrobně zkušební metoda (kapitola 4). ČSN EN 20340 (26 0390) byla vydána v lednu 1997.

Označení ČSN EN 20340 (260390)
Katalogové číslo 20852
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1997
Datum účinnosti 1. 2. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963208527
Norma byla zrušena k 1. 6. 2005
a nahrazena ČSN EN ISO 340 (260390)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)