ČSN P ENV 1992-1-4 (731203) Zrušená norma

Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-4: Obecná pravidla. Hutný beton s pórovitým kamenivem

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ENV 1992-1-4:1994. Tato předběžná ČSN je určena pro ověření a k připomínkám. Lze ji použít jako alternativní předpis k ČSN 73 1203. Připomínky a návrhy na zlepšení lze uplatnit u Českého normalizačního institutu. (Analogicky k dříve vydaným dílům lze uvést, že i v tomto případě se použití ČSN P ENV 1992-1-4 jako alternativního předpisu k ČSN 73 1203 považuje za použití normy ve smyslu § 10, odstavce 8, písm. a) Zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách ve znění zákona č. 632/1992 Sb. V tomto díle ovšem tento konkrétní údaj uveden není!) Tato předběžná evropská norma spolu s Národním aplikačním dokumentem České republiky (NAD), jehož údaje jsou na území ČR nadřazeny odpovídajícím údajům ENV, je určena k ověření a praktickému užívání po dobu tří let. K zahájení práce na zpracování soustavy harmonizovaných technických pravidel pro navrhování pozemních a inženýrských objektů dala podnět Komise Evropského společenství (CEC). Pravidla mají zpočátku sloužit jako předpisy souběžně platné s různými předpisy v členských státech ES a později by měly takové předpisy nahradit. Tato technická pravidla jsou známa jako "eurokódy". Část 1-4 ENV 1992 uvádí obecné zásady pro navrhování pozemních a inženýrských staveb zhotovených ze železového a předpjatého hutného betonu s pórovitým kamenivem definovaným v ENV 206. ČSN P ENV 1992-1-4 (73 1203) byla vydána v lednu 1997.

Označení ČSN P ENV 1992-1-4 (731203)
Katalogové číslo 20952
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 1997
Datum účinnosti 1. 2. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963209524
Norma byla zrušena k 1. 1. 2009
a nahrazena ČSN EN 1992-1-1 (731201)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)
foo