ČSN ISO 959-2 (580517) Zrušená norma

Pepř (Piper nigrum linnaeus) celý nebo mletý. Specifikace. Část 2: Pepř bílý

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 959 specifikuje požadavky na pepř bílý*) (Piper nigrum Linnaeus) (viz ISO 676) celý nebo mletý a to:
- pepř částečně upravený;
- pepř upravený.

Je-li použit pouze název "pepř bílý", znamená to, že se požadavky vztahují na oba tržní druhy bez rozdílu. Tato část ISO 959 se nevztahuje na pepř bílý nazývaný "lehký".
POZNÁMKA - Specifikace na pepř černý jsou uvedeny v ISO 959-1. Doporučení týkající se podmínek skladování a přepravy jsou uvedena v příloze B. Hlavní pěstitelské země a běžné obchodní názvy tříd jakosti pepře bílého jsou uvedeny v příloze C.

*) NÁRODNÍ POZNÁMKA - Plody, tj. bobule "pepřovníku černého" zbavené vnějšího oplodí.

Označení ČSN ISO 959-2 (580517)
Katalogové číslo 20743
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1997
Datum účinnosti 1. 2. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963207438
Norma byla zrušena k 1. 6. 2012
Dostupnost skladem (tisk na počkání)