ČSN EN ISO 3882 (038180) Zrušená norma

Kovové a jiné anorganické povlaky. Přehled metod měření tloušťky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN ISO 3882:1994. Podává přehled metod měření tloušťky kovových a jiných anorganických povlaků na kovových i nekovových podkladech. Přehled je omezen na zkoušky, které jsou již specifikovány nebo mají být specifikovány v mezinárodních normách a nezahrnuje zkoušky používané pro speciální účely. Norma popisuje podstatu každé zkoušky. Metody měření tloušťky povlaku mohou být buď destruktivní, nebo nedestruktivní (viz tabulka 1). Údaje uvedené v tabulkách 2 a 3 napomohou při výběru nejvhodnějších metod pro konkrétní účel. ČSN EN ISO 3882 (03 8180) byla vydána v lednu 1997.

Označení ČSN EN ISO 3882 (038180)
Katalogové číslo 20649
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1997
Datum účinnosti 1. 2. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963206493
Norma byla zrušena k 1. 12. 2003
a nahrazena ČSN EN ISO 3882 (038180)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)