ČSN EN 60300-2 (010690) Zrušená norma

Management spolehlivosti. Část 2: Prvky a úkoly programu spolehlivosti

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 60300-2:1996. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 300-2:1995 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. V této části IEC 300 se popisují prvky programu spolehlivosti a uvádí se směrnice pro volbu úkolů nezbytných k dosažení specifikované spolehlivosti výrobků. Tato norma obsahuje odkazy na ISO 9004-1 a je jejím doplňkem. Je vhodná pro hardware a pro systémy obsahující softwarové produkty. V normě jsou uvedeny popisy individuálních prvků programu. Podrobné postupy, které se mají použít při realizaci úkolů, nejsou do normy zahrnuty, avšak jsou uvedeny odkazy na příslušné návody k použití obsažené v IEC 300-3 a na jiné mezinárodní normy IEC pro management spolehlivosti. Struktura této části IEC 300 je zaměřena především na případ dvoustranných stavů mezi "dodavatelem", který poskytuje výrobky nebo služby údržby, a "zákazníkem". Části výrobku může dodavatel obstarat z jiných zdrojů (pomocí smluvních subdodávek). Kde je nutné objasnit takovou situaci, používají se termíny "smluvní dodavatel" (s přímým vztahem k zákazníkovi) a "smluvní subdodavatel" (s přímým vztahem ke smluvnímu dodavateli). Skutečnými uživateli (konečnými uživateli) výrobku mohou být sami zákazníci nebo třetí strana. Normalizovány jsou následující kapitoly: Přehled programu spolehlivosti, Kritéria přizpůsobení programů spolehlivosti, Prvky a úkoly programu specifické pro projekt nebo výrobek. Do článků 6.1.4, 6.3.3 a 6.5 byly doplněny vysvětlující národní poznámky. Obsáhlá norma obsahuje v kapitole 4 přehled programů spolehlivosti, kapitole 5 kritéria přizpůsobení programů spolehlivosti a v kapitole 6 prvky a úkoly programů specifické pro projekt nebo pro výrobek. ČSN EN 60300-2 (01 0690) byla vydána v lednu 1997.

Označení ČSN EN 60300-2 (010690)
Katalogové číslo 21272
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 1. 1997
Datum účinnosti 1. 2. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963212722
Norma byla zrušena k 1. 2. 2005
a nahrazena ČSN EN 60300-2 (010690)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60300-1 ed. 2 (010690)
Management spolehlivosti - Část 1: Návod pro management a použití

ČSN EN 60300-3-11 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-11: Pokyn k použití - Údržba zaměřená na bezporuchovost

ČSN EN 60300-3-12 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-12: Pokyn k použití - Integrovaná logistická podpora

ČSN EN 60300-3-14 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-14: Pokyn k použití - Údržba a zajištění údržby

ČSN EN 60300-3-15 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-15: Pokyn k použití - Inženýrství spolehlivosti systémů

ČSN EN 60300-3-16 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-16: Pokyn k použití - Směrnice pro specifikaci služeb zajištění údržby

ČSN EN 60300-3-2 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-2: Pokyn k použití - Sběr dat o spolehlivosti z provozu

ČSN EN 60300-3-3 ed. 2 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-3: Pokyn k použití - Stanovení nákladů životního cyklu

ČSN EN 60300-3-4 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-4: Pokyn k použití - Pokyny ke specifikaci požadavků na spolehlivost

ČSN IEC 60300-3-1 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-1: Pokyn k použití - Techniky analýzy spolehlivosti - Metodický pokyn

ČSN IEC 60300-3-10 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-10: Návod k použití - Udržovatelnost

ČSN IEC 60300-3-5 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-5: Návod k použití - Podmínky při zkouškách bezporuchovosti a principy statistických testů