Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 60300-2 (010690) Zrušená norma

Management spolehlivosti. Část 2: Prvky a úkoly programu spolehlivosti

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 0106 Oblast spolehlivosti v technice

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 60300-2:1996. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 300-2:1995 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. V této části IEC 300 se popisují prvky programu spolehlivosti a uvádí se směrnice pro volbu úkolů nezbytných k dosažení specifikované spolehlivosti výrobků. Tato norma obsahuje odkazy na ISO 9004-1 a je jejím doplňkem. Je vhodná pro hardware a pro systémy obsahující softwarové produkty. V normě jsou uvedeny popisy individuálních prvků programu. Podrobné postupy, které se mají použít při realizaci úkolů, nejsou do normy zahrnuty, avšak jsou uvedeny odkazy na příslušné návody k použití obsažené v IEC 300-3 a na jiné mezinárodní normy IEC pro management spolehlivosti. Struktura této části IEC 300 je zaměřena především na případ dvoustranných stavů mezi "dodavatelem", který poskytuje výrobky nebo služby údržby, a "zákazníkem". Části výrobku může dodavatel obstarat z jiných zdrojů (pomocí smluvních subdodávek). Kde je nutné objasnit takovou situaci, používají se termíny "smluvní dodavatel" (s přímým vztahem k zákazníkovi) a "smluvní subdodavatel" (s přímým vztahem ke smluvnímu dodavateli). Skutečnými uživateli (konečnými uživateli) výrobku mohou být sami zákazníci nebo třetí strana. Normalizovány jsou následující kapitoly: Přehled programu spolehlivosti, Kritéria přizpůsobení programů spolehlivosti, Prvky a úkoly programu specifické pro projekt nebo výrobek. Do článků 6.1.4, 6.3.3 a 6.5 byly doplněny vysvětlující národní poznámky. Obsáhlá norma obsahuje v kapitole 4 přehled programů spolehlivosti, kapitole 5 kritéria přizpůsobení programů spolehlivosti a v kapitole 6 prvky a úkoly programů specifické pro projekt nebo pro výrobek. ČSN EN 60300-2 (01 0690) byla vydána v lednu 1997.

Označení ČSN EN 60300-2 (010690)
Katalogové číslo 21272
Cena 350 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 1. 1997
Datum účinnosti 1. 2. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963212722
Norma byla zrušena k 1. 2. 2005
a nahrazena ČSN EN 60300-2 (010690)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 60300-1 ed. 2 (010690)
Management spolehlivosti - Část 1: Návod pro management a použití

ČSN EN 60300-3-11 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-11: Pokyn k použití - Údržba zaměřená na bezporuchovost

ČSN EN 60300-3-12 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-12: Pokyn k použití - Integrovaná logistická podpora

ČSN EN 60300-3-14 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-14: Pokyn k použití - Údržba a zajištění údržby

ČSN EN 60300-3-15 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-15: Pokyn k použití - Inženýrství spolehlivosti systémů

ČSN EN 60300-3-16 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-16: Pokyn k použití - Směrnice pro specifikaci služeb zajištění údržby

ČSN EN 60300-3-2 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-2: Pokyn k použití - Sběr dat o spolehlivosti z provozu

ČSN EN 60300-3-3 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-3: Pokyn k použití - Analýza nákladů životního cyklu

ČSN EN 60300-3-3 ed. 2 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-3: Pokyn k použití - Stanovení nákladů životního cyklu

ČSN EN 60300-3-4 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-4: Pokyn k použití - Pokyny ke specifikaci požadavků na spolehlivost