ČSN EN 60300-2 (010690) Zrušená norma

Management spolehlivosti - Část 2: Směrnice pro management spolehlivosti

ČSN EN 60300-2 Management spolehlivosti - Část 2: Směrnice pro management spolehlivosti
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

V této části normy EN 60300, do níž je zapracována norma IEC 60300-2, jsou uvedeny směrnice pro management spolehlivosti. Tato část navazuje na základní normu pro management spolehlivosti IEC 60300-1 a navazují na ni další normy pro management spolehlivosti, které podporují neustálé zlepšování spolehlivosti produktů. Je v ní zaveden pojem životní cyklus produktu a pojednává se v ní o významných spolehlivostních činnostech a jejich načasování pro jejich efektivní uplatnění ke zlepšení spolehlivosti. Je v ní popsána návaznost jednotlivých etap životního cyklu produktu na příslušné prvky a úkoly programu spolehlivosti pro snadnější přizpůsobení programů spolehlivosti potřebám specifického projektu. V této normě je popsán obecný proces využití programů spolehlivosti vycházející z úspěšně aplikovaných průmyslových praktických postupů. Tento proces může být začleněn do managementových systémů velkých společností, avšak je možné jej přizpůsobit i pro malé podniky.

Označení ČSN EN 60300-2 (010690)
Katalogové číslo 71745
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 1. 2005
Datum účinnosti 1. 2. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 52 stran formátu A4
EAN kód 8590963717456
Změny a opravy Z1 8.15t
Norma byla zrušena k 27. 6. 2017
a nahrazena ČSN EN 60300-1 ed. 2 (010690)
Tato norma nahradila ČSN EN 60300-2 (010690) z ledna 1997
ČSN IEC 60300-3-6 (010690) z července 1999
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60300-1 ed. 2 (010690)
Management spolehlivosti - Část 1: Návod pro management a použití

ČSN EN 60300-3-11 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-11: Pokyn k použití - Údržba zaměřená na bezporuchovost

ČSN EN 60300-3-12 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-12: Pokyn k použití - Integrovaná logistická podpora

ČSN EN 60300-3-14 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-14: Pokyn k použití - Údržba a zajištění údržby

ČSN EN 60300-3-15 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-15: Pokyn k použití - Inženýrství spolehlivosti systémů

ČSN EN 60300-3-16 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-16: Pokyn k použití - Směrnice pro specifikaci služeb zajištění údržby

ČSN EN 60300-3-2 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-2: Pokyn k použití - Sběr dat o spolehlivosti z provozu

ČSN EN 60300-3-3 ed. 2 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-3: Pokyn k použití - Stanovení nákladů životního cyklu

ČSN EN 60300-3-4 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-4: Pokyn k použití - Pokyny ke specifikaci požadavků na spolehlivost

ČSN IEC 60300-3-1 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-1: Pokyn k použití - Techniky analýzy spolehlivosti - Metodický pokyn

ČSN IEC 60300-3-10 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-10: Návod k použití - Udržovatelnost

ČSN IEC 60300-3-5 (010690)
Management spolehlivosti - Část 3-5: Návod k použití - Podmínky při zkouškách bezporuchovosti a principy statistických testů