ČSN ISO/IEC 9834-1 (369674) Zrušená norma

Informační technologie. Propojení otevřených systémů. Procedury pro činnost registračních orgánů OSI. Část 1: Všeobecné procedury

ČSN ISO/IEC 9834-1 Informační technologie. Propojení otevřených systémů. Procedury pro činnost registračních orgánů OSI. Část 1: Všeobecné procedury
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

V tomto doporučení | mezinárodní normě:
a) se specifikují procedury, které jsou všeobecně použitelné pro registraci objektů v prostředí OSIE;
b) se specifikuje hierarchická struktura domény pojmenování, ve které se tato registrace vyskytuje;
c) se poskytují směrnice pro zřízení mezinárodních registračních orgánů OSI;
d) se poskytují směrnice pro dodatečná doporučení | mezinárodní normy, ve kterých bylo rozhodnuto se odkazovat na procedury uvedené v tomto doporučení | mezinárodní normě.
POZNÁMKA - Tímto doporučením | mezinárodní normou se nevylučuje ani nezamítá použití libovolných syntaktických tvarů jmen nebo libovolných domén pojmenování pro registrační účely za předpokladu, že tyto domény zajišťují jednoznačnost ve svém oboru působnosti. Toto doporučení | mezinárodní norma je určeno | určena k tomu, aby pokrylo | pokryla ty případy, kde je vhodné použít registrační hierarchické jméno. Informace o registraci specifických objektů v OSIE je obsažena v samostatných doporučeních | mezinárodních normách. Toto doporučení | mezinárodní norma používá k registraci v prostředí OSIE doporučení | mezinárodní normy, mezinárodní registrační orgány a libovolné organizace, které požadují, aby působily jako registrační orgány.

Označení ČSN ISO/IEC 9834-1 (369674)
Katalogové číslo 21114
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1997
Datum účinnosti 1. 2. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963211145
Změny a opravy Amd.1 12.98t, Amd.2 10.99t
Norma byla zrušena k 1. 4. 2010
a nahrazena ČSN ISO/IEC 9834-1 (369674)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 9834-2 (369674)
Informační technologie. Propojení otevřených systémů. Procedury pro činnost registračních orgánů OSI. Část 2: Registrační procedury pro dokumenty typu OSI

ČSN ISO/IEC 9834-4 (369674)
Informační technologie. Propojení otevřených systémů. Procedury pro činnost registračních orgánů OSI. Část 4: Rejstřík profilů VTE

ČSN ISO/IEC 9834-5 (369674)
Informační technologie. Propojení otevřených systémů. Procedury pro činnost registračních orgánů OSI. Část 5: Rejstřík definic řidicích objektů VT

ČSN ISO/IEC 9834-6 (369674)
Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Procedury pro činnost registračních autorit OSI: Registrace aplikačních procesů a aplikačních entit