ČSN P ENV 839 (490663) Zrušená norma

Ochranné prostředky na dřevo. Stanovení preventivního účinku proti dřevokazným houbám Basidiomycetes

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 839:1993. Stanovuje metodu pro zjištění preventivní účinnosti ochranného prostředku na dřevo proti dřevokazným houbám Basidiomycetes, je-li ochranný prostředek aplikován povrchově. Tato metoda se používá pro: chemické výrobky nerozpustné ve vodě, které se testují jako účinné látky; nebo organické formulace, použité v dodaném stavu nebo připravené v laboratoři ředěním koncentrátů; nebo organické ve vodě dispergovatelné formulace použité v dodaném stavu nebo připravené v laboratoři ředěním koncentrátů; nebo vodorozpustné výrobky, například soli. Poznámka: Metoda může být použita ve spojení s urychleným stárnutím, například ČSN EN 73. Normalizována je podstata zkoušky, která stanoví: "Na podélné plochy série zkušebních těles z lehce napadnutelného druhu dřeva se nanese nátěrem zkoušený ochranný prostředek. Ošetřená zkušební tělesa se vystaví živným destičkám infikovaným čistými kulturami hub Basidiomycetes. Po expozici se zkušební tělesa napříč rozřežou a na řetězech se vyhodnotí hloubka napadení testovanou houbou." Postup normalizované zkoušky je podrobně popsán. Příloha C obsahuje údaje o způsobu sterilizace. Z textu vyjímáme článek C.1 Sterilizace prostředkem na bázi ethylénoxidu, kde je uvedeno toto: Upozornění: Vzhledem k toxickým a explozivním vlastnostem ethylénoxidu se musí dodržet příslušná bezpečnostní opatření. Musí se zohlednit případné národní předpisy pro jeho použití. Dále vyjímáme článek C.2 Sterilizace ionizujícím zářením, ve kterém jsou uvedeny pokyny pro způsob sterilizace tímto zářením. Není však upozornění na ochranu zdraví v tomto riziku. ČSN P ENV 839 (49 0663) byla vydána v lednu 1997.

Označení ČSN P ENV 839 (490663)
Katalogové číslo 20360
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 1997
Datum účinnosti 1. 2. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963203607
Norma byla zrušena k 1. 12. 2002
a nahrazena ČSN P ENV 839 (490663)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)