1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN EN 60730-2-15 (361950) Zrušená norma

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání hladiny vody plovákového typu nebo typu elektrodového snímače používaná v ohřívačích vody

ČSN EN 60730-2-15 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání hladiny vody plovákového typu nebo typu elektrodového snímače používaná v ohřívačích vody
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání hladiny vody plovákového typu nebo typu elektrodového snímače pro použití v ohřívačích vody nebo ve spojení s ohřívači vody s maximálním jmenovitým tlakem 2 000 kPa (20 bar) pro domácnost a podobné účely.
Tato Část 2 platí pro vlastní bezpečnost, pracovní hodnoty, pracovní pochody, jestliže souvsí s bezpečností zařízení, a pro zkoušení automatických elektrických řídicích zařízení pro snímání hladiny vody používaných v zařízeních pro domácnost a podobné účely nebo ve spojení s nimi.
Tato Část 2 platí také pro řídicí zařízení pro spotřebiče, na které platí IEC 335-1. IEC 730-2-1 pro taková řídicí zařízení neplatí.
Automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání hladiny vody pro zařízení, která nejsou určena pro normální použití v domácnosti, avšak může je používat veřejnost, jako jsou zařízení, která mají používat laici v obchodech, v lehkém průmyslu a v zemědělství, patří do rozsahu platnosti této Části 2.
Tuto Část 2 je také možno použít pro jednotlivá řídicí zařízení použitá jako součást řídicího systému, nebo řídicí zařízení, která tvoří mechanicky nedílnou část vícefunkčních řídicích zařízení, která mají neelektrické výstupy.
Tato Část 2 neplatí pro řídicí zařízení pro snímání hladiny vody ovládaná tlakem; požadavky na tato zařízení jsou uvedeny v IEC 730-2-6.
Tato Část 2 neplatí pro řídicí zařízení pro snímání hladiny vody navržená výlučně pro průmyslové použití.
V této Části 2 termín "řídicí zařízení pro snímání hladiny vody" znamená "pojistka reagující na hladinu vody, omezovač hladiny vody nebo řídicí zařízení pro přívod vody do ohřívače vody".
V této Části 2 slovo "zařízení" znamená "spotřebič a zařízení".
Tato Část 2 platí pro automatická elektrická řídicí zařízení, ovládaná mechanicky nebo elektricky, reagující na hladinu vody nebo regulující hladinu vody.
Tato Část 2 zahrnuje požadavky na elektrické charakteristiky řídicích zařízení pro snímání hladiny vody a požadavky na mechanické charakteristiky, které mohou ovlivnit jejich zamýšlený provoz.
Tato Část 2 platí pro ruční řídicí zařízení, pokud tvoří elektricky a/nebo mechanicky nedílnou část řídicích zařízení pro snímání hladiny vody.
Požadavky na ruční spínače, které nejsou součástí automatického řídicího zařízení, jsou uvedeny v IEC 1058-1.
Obecně jsou tato řídicí zařízení pro snímání hladiny vody integrována nebo vestavěna do zařízení nebo jsou určena k integrování nebo vestavění do zařízení nebo na zařízení. Tato Část 2 zahrnuje také řídicí zařízení namontovaná samostatně. Řadová šňůrová řídicí zařízení nejsou předmětem této Části 2.
Tato Část 2 platí pro řídicí zařízení s jmenovitým napětím do 660 V a jmenovitým proudem do 63 A.
Tato Část 2 nebere zřetel na hodnotu odezvy automatického působení řídicího zařízení, pokud taková hodnota odezvy závisí na způsobu montáže řídicího zařízení v zařízení. V případech, kdy je hodnota odezvy důležitá pro ochranu uživatele nebo okolí, musí platit hodnota definovaná v příslušné normě pro zařízení pro domácnost nebo hodnota stanovená výrobcem.
Tato Část 2 platí také pro řídicí zařízení zahrnující elektronické součástky, na něž jsou požadavky uvedeny v příloze H.

Označení ČSN EN 60730-2-15 (361950)
Katalogové číslo 20658
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1997
Datum účinnosti 1. 2. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963206585
Změny a opravy A1 2.99t, Oprava 1 9.02t, A11 10.05t, Z1 2.11t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2013
a nahrazena ČSN EN 60730-2-15 ed. 2 (361960)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60730-2-1 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2-1: Zvláštní požadavky na elektrická řídicí zařízení pro elektrické domácí spotřebiče

ČSN EN 60730-2-10 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-10: Zvláštní požadavky na motorová spouštěcí relé

ČSN EN 60730-2-11 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-11: Zvláštní požadavky na regulátory výkonu

ČSN EN 60730-2-12 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-12: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané dveřní zámky

ČSN EN 60730-2-14 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače

ČSN EN 60730-2-15 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-15: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání proudění vzduchu, proudění vody a hladiny vody

ČSN EN 60730-2-19 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-19: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané olejové ventily, včetně mechanických požadavků

ČSN EN 60730-2-2 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-2: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů

ČSN EN 60730-2-3 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-3: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče předřadníků lineárních trubicových zářivek

ČSN EN 60730-2-4 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-4: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů pro hermetické a polohermetické motorkompresory

ČSN EN 60730-2-5 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrické automatiky hořáků

ČSN EN 60730-2-6 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-6: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání tlaku včetně mechanických požadavků

ČSN EN 60730-2-7 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-7: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače

ČSN EN 60730-2-8 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků

ČSN EN 60730-2-9 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty