ČSN IEC 836 (346731) Zrušená norma

Specifikace silikonových kapalin pro elektrotechnické účely

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma pojednává o silikonových kapalinách, používaných jako izolační kapaliny v transformátorech a jiných elektrických zařízeních. Skládá se ze tří následujících oddílů:
- Oddíl 1 popisuje silikonové kapaliny a jejich všeobecné vlastnosti, bezpečnost, skladování a používání. Uvádí požadavky na jejich balení, značení a odběr vzorků.
- Oddíl 2 popisuje zkušební metody ke používané zjišťování vlastností silikonových kapalin.
- Oddíl 3 specifikuje požadované vlastnosti kapalného polydimethylsiloxanu, převážně používaného v transformátorech. Další specifikace silikonových kapalin budou dodány na vyžádání.
Zacházení se silikonovými kapalinami v zařízeních je předmětem jiné publikace.

Označení ČSN IEC 836 (346731)
Katalogové číslo 20636
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1997
Datum účinnosti 1. 2. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963206363
Změny a opravy Z1 1.06t
Norma byla zrušena k 1. 6. 2008
a nahrazena ČSN EN 60836 (346731)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)