ČSN EN 61310-1 (332205) Zrušená norma

Bezpečnost strojních zařízení. Indikace, značení a uvedení do činnosti. Část 1: Požadavky na vizuální, akustické a taktilní signály

ČSN EN 61310-1 Bezpečnost strojních zařízení. Indikace, značení a uvedení do činnosti. Část 1: Požadavky na vizuální, akustické a taktilní signály
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 61310-1:1995. EN 61310 (IEC 1310) obsahuje následující části: 1 - Požadavky na vizuální, akustické a taktilní signály. 2 - Požadavky na značení. 3 - Požadavky na umístění a provozní ovládače. U strojních zařízení, která jsou konstruována a vyráběna podle této normy se předpokládá shoda (konformita) s příslušnými podstatnými bezpečnostními požadavky, (ESRS - essential safety requirements), obsaženými v Direktivě 89/392/EHS pro strojní zařízení a s požadavky obsaženými v Direktivě 73/23/EHS pro nízké napětí. Tato první část normy určuje požadavky na vizuální, akustické a taktilní způsoby sdělení bezpečnostních informací ve vztahu člověk - stroj a ohrožených osob. Norma určuje soustavu barev, bezpečnostních značek, značení a výstražných sdělení, používaných pro sdělení nebezpečných situací a ohrožení zdraví a k vyvarování se určitých rizikových situací. Norma také určuje způsoby úpravy vizuálních, akustických a taktilních signálů pro sdělovače a ovládače, které usnadňují bezpečné používání a kontrolu strojního zařízení. Tato norma se opírá o ČSN IEC 73 týkající se barevné úpravy a alternativních prostředků, ale není omezena elektrotechnickými hledisky. Bohužel norma není formulačně tak jednoznačná, jak se jeví ve výše uvedené charakteristice. Zejména jde o záměnu pojmů "nebezpečí" a "riziko". V kapitole 3 - Definice uvádí dokonce docela kuriózní seskupení definic. Normalizovány jsou např. tyto definice: V čl.3.3 Nebezpečný prostor: Jakákoli situace, v níž je osoba vystavena jednomu nebo více rizikům. V čl.3.5 Riziková situace: Jakákoli situace, v níž je osoba vystavena jednomu nebo více rizikům. V obou případech jde o stejnou definici. To je dokonce potvrzeno i tím, že se odkazuje na stejný článek stejné normy, v ČR zatím nezavedené: čl.3.6 ISO 12100-1. V čl.3.4 Riziko: Zdroj možného zranění nebo poškození zdraví. (Ve všech předchozích definicích má být evidentně místo "riziko" pojem "nebezpečí".) V čl.3.6 Rizikovost: Kombinace pravděpodobnosti a rozsahu možného zranění nebo poškození zdraví v určité rizikové situaci. Kromě toho jsou definována i další hesla, zejména opakováním definic z jiných - většinou v ČR již převzatých - mezinárodních norem, jako např.: Ovládač, Sdělovač, Bezpečnostní značka apod. Velmi zvláštní a méně obvyklá je "ergonomická" definice: v čl.3.2 Vztah (styk) člověk - stroj: Části zařízení určené k přímé komunikaci mezi obsluhou a zařízením, a které umožňují obsluze ovládání a kontrolu provozu zařízení. Dále jsou normalizovány zejména kapitoly: 4 - Doporučené bezpečnostní informace, 5 - Kódování informací, 6 - Grafické symboly provozních ovládačů a 7 - Bezpečnostní značky. V informativní příloze ZA jsou uvedeny další mezinározní normy, vztahující se k normalizované problematice. ČSN EN 61310-1 (33 2205) byla vydána v lednu 1997.

Označení ČSN EN 61310-1 (332205)
Katalogové číslo 20690
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 1997
Datum účinnosti 1. 2. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963206905
Změny a opravy Z1 9.08t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2010
a nahrazena ČSN EN 61310-1 ed. 2 (332205)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61310-1 ed. 2 (332205)
Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 1: Požadavky na vizuální, akustické a taktilní signály

ČSN EN 61310-2 ed. 2 (332205)
Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 2: Požadavky na značení

ČSN EN 61310-3 ed. 2 (332205)
Bezpečnost strojních zařízení - Indikace, značení a uvedení do činnosti - Část 3: Požadavky na umístění a funkci ovládačů