ČSN ISO 471 (621403) Zrušená norma

Pryž. Teploty, vlhkosti a doby pro kondicionaci a zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma uvádí teploty, vlhkosti a doby kondicionování používané pro kondicionování a zkoušení pryžových zkušebních těles všech typů. Norma nezahrnuje zvláštní podmínky pro speciální zkoušky, materiály nebo simulaci zvláštního klimatického prostředí. Neuvádějí se ani zvláštní požadavky na zkoušení celého výrobku. Norma uvádí také požadavky na časový interval mezi zhotovením a zkoušením zkušebního tělesa a výrobků z pryže. Tyto požadavky jsou nutné pro získání srovnatelných výsledků zkoušek a vyloučení neshody mezi spotřebitelem a dodavatelem
POZNÁMKY
1.Požadavky na kondicionování pro každou zkoušku by měly být stanoveny v příslušné zkušební normě.
2 .Tato norma bere v úvahu ISO 554:1976 - Standardní prostředí pro aklimatizaci a/nebo zkoušení. Specifikace.

Označení ČSN ISO 471 (621403)
Katalogové číslo 20819
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1997
Datum účinnosti 1. 2. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963208190
Norma byla zrušena k 1. 3. 2006
a nahrazena ČSN ISO 23529 (621401)
Tato norma nahradila ČSN 62 1404 (621404) z listopadu 1981
Dostupnost skladem (tisk na počkání)