ČSN 35 1356 (351356) Zrušená norma

Přístrojové transformátory - Trojfázové transformátory napětí pro napěťové hladiny Um do 52 kV

ČSN 35 1356 Přístrojové transformátory - Trojfázové transformátory napětí pro napěťové hladiny Um do 52 kV
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s harmonizačním dokumentem HD 587 S1:1993. Tato norma specifikuje prakticky jen požadavky, které neobsahuje harmonizační dokument, s nímž je identická. Proto také v mnoha kapitolách a článcích je pouze odkaz, že: "Platí kapitola... HD 554 S1." Tento dokument přesně vymezuje požadavky a zkoušky nových trojfázových transformátorů napětí s nejvyšším napětím pro zařízení Um do 52 kV a pro kmitočty od 15 Hz do 100 Hz pro použití s elektrickými měřícími nebo jisticími zařízeními. Norma má tři kapitoly: Všeobecné požadavky na všechny trojfázové transformátory napětí, Všeobecné požadavky na trojfázové měřicí transformátory napětí a Dodatečné požadavky na měřicí transformátory napětí. ČSN 35 1356 byla vydána v lednu 1997.

Označení ČSN 35 1356 (351356)
Katalogové číslo 20855
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 1997
Datum účinnosti 1. 2. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963208558
Změny a opravy Z1 9.08t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2010
a nahrazena ČSN EN 50482 (351356)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 35 13 56
  • ČSN 351356
  • ČSN 35 13 56 : 1997
  • ČSN 351356:1997
  • ČSN 35 1356:1997