ICS 29.200 - Usměrňovače. Měniče. Stabilizované napájecí zdroje

ČSN EN 50328 (341583) - září 2003

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Elektronické výkonové měniče pro napájecí stanice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.07t

570 Kč

ČSN EN 50327 (341584) - září 2003

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Harmonizace jmenovitých hodnot pro skupiny měničů a zkoušky na skupinách měničů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 2.06t

580 Kč

ČSN EN 60146-1-1 ed. 2 (351530) - leden 2011 aktuální vydání

Polovodičové měniče - Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací - Část 1-1: Stanovení základních požadavků

770 Kč

ČSN EN 60146-1-3 (351530) - duben 1997

Polovodičové měniče - Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací - Část 1-3: Transformátory a tlumivky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 9.03t

222 Kč

ČSN EN 61148 (351533) - červenec 2012

Značení svorek součástkových bloků a sestav pro zařízení výkonových měničů

340 Kč

ČSN EN 62477-1 (351534) - duben 2013

Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 1: Obecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 7.15t, A1 7.17t, A12 8.21t

1 410 Kč

ČSN EN IEC 62477-2 (351534) - duben 2019

Bezpečnostní požadavky pro systémy a zařízení výkonových elektronických měničů - Část 2: Výkonové elektronické měniče od 1 000 V AC nebo 1 500 V DC až do 36 kV AC nebo 54 kV DC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 61204-6 (351536) - srpen 2001

Napájecí zařízení nízkého napětí se stejnosměrným výstupem - Část 6: Požadavky na napájecí zdroje nízkého napětí ověřené jakosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN IEC 61204-3 ed. 2 (351536) - březen 2019

Napájecí zařízení nízkého napětí se spínacím režimem - Část 3: Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

440 Kč

ČSN EN IEC 61204-7 ed. 2 (351536) - srpen 2018

Napájecí zařízení nízkého napětí se spínacím režimem - Část 7: Bezpečnostní požadavky

770 Kč

ČSN EN 60633 (351540) - říjen 1999

Terminologie pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.10t, A2 5.16t, Z1 11.19t

Norma bude zrušena k 30. květnu 2022 (přejít na náhradu).

737 Kč

ČSN EN IEC 60633 ed. 2 (351540) - listopad 2019

Přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Slovník

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

460 Kč

ČSN EN 61803 (351541) - říjen 1999

Určování ztrát výkonu v měničových stanicích pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.06t, A1 8.11t, A2 3.17t, Z1 8.21t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

Norma bude zrušena k 23. listopadu 2023 (přejít na náhradu).

577 Kč

ČSN EN IEC 61803 ed. 2 (351541) - srpen 2021

Stanovení energetických ztrát v měničových stanicích pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) se síťově komutovanými měniči

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62501 (351543) - březen 2010

Spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Elektrické zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.15t, A2 5.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 120 Kč

ČSN EN 62747 (351545) - květen 2015

Terminologie pro napěťové měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.19t

540 Kč

ČSN EN 62751-1 (351545) - červen 2015

Určení výkonových ztrát ve ventilech spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Část 1: Obecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.19t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

670 Kč

ČSN EN 62751-2 (351545) - červen 2015

Určení výkonových ztrát ve ventilech spínače napěťového měniče (VSC) pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí (HVDC) - Část 2: Modulové víceúrovňové měniče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

800 Kč

ČSN EN IEC 62909-1 (351547) - srpen 2018

Obousměrné měniče výkonu připojené do sítě - Část 1: Obecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 62909-2 (351547) - listopad 2019

Obousměrné měniče výkonu připojené do sítě - Část 2: Rozhraní obousměrných měničů výkonu připojených do sítě a rozptýlených zdrojů energie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 60700-1 ed. 2 (351610) - květen 2016 aktuální vydání

Tyristorové spínače pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí - Část 1: Elektrické zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 60700-2 (351610) - květen 2017

Tyristorové spínače pro přenos energie stejnosměrným proudem velmi vysokého napětí - Část 2: Terminologie

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.18t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

ČSN EN 62823 (351612) - květen 2016

Tyristorové ventily pro tyristorově řízené sériové kondenzátory (TCSC) - Elektrické zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

670 Kč

ČSN EN 62927 (351613) - duben 2018

Spínače měniče napájeného ze zdroje napětí (VSC) pro statický synchronní kompenzátor (STATCOM) - Elektrické zkoušky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 61800-1 (351720) - únor 1999

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 1: Všeobecné požadavky - Specifikace výkonu pro nízkonapěťové systémy stejnosměrných výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.21t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

Norma bude zrušena k 23. únoru 2024 (přejít na náhradu).

97 Kč

ČSN EN 61800-2 ed. 2 (351720) - duben 2016 aktuální vydání

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 2: Obecné požadavky - Specifikace výkonu pro nízkonapěťové systémy střídavých výkonových pohonů s nastavitelným kmitočtem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

ČSN EN 61800-4 (351720) - srpen 2003

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 4: Všeobecné požadavky - Specifikace charakteristik pro systémy střídavých výkonových pohonů 1 kV až 35 kV

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 690 Kč

ČSN EN 61800-5-2 ed. 2 (351720) - květen 2018 aktuální vydání

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 5-2: Bezpečnostní požadavky - Funkční

590 Kč

ČSN EN 61800-7-1 ed. 2 (351720) - srpen 2016 aktuální vydání

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-1: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Definice rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 61800-7-201 ed. 2 (351720) - srpen 2016 aktuální vydání

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-201: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Specifikace profilu typu 1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN 61800-7-202 ed. 2 (351720) - srpen 2016 aktuální vydání

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-202: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Specifikace profilu typu 2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 050 Kč

ČSN EN 61800-7-203 ed. 2 (351720) - srpen 2016 aktuální vydání

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-203: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Specifikace profilu typu 3

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

ČSN EN 61800-7-204 ed. 2 (351720) - srpen 2016 aktuální vydání

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-204: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Specifikace profilu typu 4

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

2 650 Kč

ČSN EN 61800-7-301 ed. 2 (351720) - srpen 2016 aktuální vydání

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-301: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilu typu 1 na technologie sítě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN 61800-7-302 ed. 2 (351720) - srpen 2016 aktuální vydání

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-302: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilu typu 2 na technologie sítě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 61800-7-303 ed. 2 (351720) - srpen 2016 aktuální vydání

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-303: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilu typu 3 na technologie sítě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 61800-7-304 ed. 2 (351720) - srpen 2016 aktuální vydání

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 7-304: Generické rozhraní a použití profilů pro systémy výkonových pohonů - Mapování profilu typu 4 na technologie sítě

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 61800-9-1 (351720) - prosinec 2017

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 9-1: Ekodesign pro systémy výkonových pohonů, spouštěče motorů, výkonovou elektroniku a jejich použití s pohony - Obecné požadavky na vytváření norem pro energetickou účinnost pro zařízení s elektrickým pohonem používající rozšířený produktový přístup (EPA) a poloanalytický model (SAM)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61800-9-2 (351720) - prosinec 2017

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 9-2: Ekodesign pro systémy výkonových pohonů, spouštěče motorů, výkonovou elektroniku a jejich použití s pohony - Ukazatele energetické účinnosti pro systémy výkonových pohonů a spouštěče motorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN IEC 61800-1 ed. 2 (351720) - říjen 2021

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 1: Obecné požadavky - Specifikace výkonu pro nízkonapěťové systémy stejnosměrných výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN IEC 61800-3 ed. 3 (351720) - březen 2019

Systémy elektrických výkonových pohonů s nastavitelnou rychlostí - Část 3: Požadavky EMC a specifické zkušební metody

770 Kč

ČSN EN 62310-1 (351810) - říjen 2005

Statické přepínací systémy (STS) - Část 1: Všeobecné a bezpečnostní požadavky

550 Kč

ČSN EN 62310-2 (351810) - srpen 2007

Statické přepínací systémy (STS) - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

440 Kč

ČSN EN 62310-3 (351810) - duben 2009

Statické přepínací systémy (STS) - Část 3: Metody specifikování funkce a požadavky na zkoušení

440 Kč

ČSN IEC 618 +A1 (356209) - červenec 1997

Indukční děliče napětí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.98t, Z2 12.98t

360 Kč

ČSN EN 60335-2-29 ed. 2 (361045) - prosinec 2004 aktuální vydání

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-29: Zvláštní požadavky na nabíječe baterií

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 7.10t, A11 2.19t

590 Kč

ČSN EN 50563 (361060) - září 2012

Externí AC - DC a AC - AC napájecí zdroje - Určení příkonu bez zátěže a průměrné účinnosti v aktivním módu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.14t

295 Kč

ČSN EN 62109-2 (364651) - duben 2012

Bezpečnost výkonových měničů pro použití ve výkonových fotovoltaických systémech - Část 2: Zvláštní požadavky pro střídače

350 Kč

ČSN EN 62637-1 (367013) - říjen 2011

Bateriové nabíjecí rozhraní pro malá příruční multimediální zařízení - Část 1: Specifikace 2 mm válcového rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 62637-2 (367013) - říjen 2011

Bateriové nabíjecí rozhraní pro malá příruční multimediální zařízení - Část 2: Zkoušení shody 2 mm válcového rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 62680-3 (367520) - duben 2014

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a napájení - Část 3: Specifikace nabíjení baterie přes USB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 62680-3-1 (368691) - říjen 2017

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 3-1: Specifikace univerzální sériové sběrnice 3.1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

4 050 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-5 (368691) - duben 2020

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 5: Společné části - Definice třídy zařízení USB Audio 3.0

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

990 Kč

ČSN EN IEC 62680-1-6 (368691) - duben 2020

Rozhraní univerzální sériové sběrnice pro data a výkon - Část 6: Společné části - Základní funkce třídy zařízení USB Audio 3.0

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 62040-3 ed. 2 (369066) - prosinec 2011 aktuální vydání

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 3: Metoda stanovení požadavků na funkci a na zkoušení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 62040-4 (369066) - únor 2014

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 4: Hlediska životního prostředí - požadavky a zprávy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62040-5-3 (369066) - červenec 2017

Zdroje nepřerušovaného napětí (UPS) - Část 5-3: UPS se stejnosměrným výstupem - Provozní a zkušební požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN IEC 62040-1 ed. 2 (369066) - prosinec 2019

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1: Bezpečnostní požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 3.20t, A11 8.21t

715 Kč

ČSN EN IEC 62040-2 ed. 2 (369066) - březen 2019

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 2: Požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu (EMC)

440 Kč

ČSN EN 45510-2-2 (380210) - listopad 2002 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-2: Elektrické zařízení - Zdroj nepřerušovaného napájení

350 Kč

ČSN EN 45510-2-4 (380210) - prosinec 2002 aktuální vydání

Pokyn pro pořizování zařízení elektráren - Část 2-4: Elektrické zařízení - Statické vysokovýkonové měniče

340 Kč