ČSN ISO 9411-2 (441314) Zrušená norma

Tuhá paliva. Mechanické vzorkování z proudu. Část 2: Koks

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ISO 9411-2:1993. ISO 9411 se skládá z těchto částí: 1 - Uhlí, 2 - Koks. Tato část stanoví doporučené postupy pro mechanické vzorkování tuhých paliv z proudu. Byla vypracována hlavně jako směrnice pro vzorkovače z proudu. Tato část normy je vhodná pro mechanické vzorkování koksu z proudu pro fyzikální zkoušky, obecný rozbor a stanovení veškeré vody v koksu. Rovněž jsou uvedeny metody pro úpravu těchto vzorků. Jsou též nastíněny související odborné problémy a omezení vztažená k úpravě vzorků pro stanovení fyzikálních vlastností. ISO 9411-1 pojednává obdobným způsobem o metodách vzorkování a úpravě vzorků uhlí. ČSN ISO 9411-2 (44 1314) byla vydána v lednu 1997.

Označení ČSN ISO 9411-2 (441314)
Katalogové číslo 20395
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 1. 1997
Datum účinnosti 1. 2. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 76 stran formátu A4
EAN kód 8590963203959
Změny a opravy Z1 7.03t
Norma byla zrušena k 1. 2. 2007
a nahrazena ČSN ISO 13909-8 (441314)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)