ČSN EN 288-7 (050317) Zrušená norma

Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů. Část 7: Schvalování na základě normalizovaného postupu svařování pro obloukové svařování

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 288-7:1995. Definuje podmínky pro schválení normalizovaného postupu pro svařování a stanovuje podmínky pro omezení a rozsahy platnosti nutné pro použití normalizovaného postupu svařování. Použití normalizovaného postupu svařování může být omezeno normou výrobku nebo dohodou partnerů při uzavírání smlouvy. Platí pro tavné svařování kovových materiálů. Norma obsahuje tyto kapitoly: Kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Odkazy na normy, kapitola 3 - Definice, kapitola 4 - Předběžná specifikace postupu svařování (pWPS), kapitola 5 - Schvalování normalizovaného postupu svařování, kapitola 6 - Použití normalizovaného postupu svařování, kapitola 7 - Platnost a kapitola 8 - Příprava a dokumentace. ČSN EN 288-7 (05 0317) byla vydána v lednu 1997.
"Opravou 1) z 2/1997", vydanou v únoru 1997, se v normě provádějí opravy a tiskových chyb.

Označení ČSN EN 288-7 (050317)
Katalogové číslo 20847
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1997
Datum účinnosti 1. 2. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963208473
Změny a opravy opr. 2.97
Norma byla zrušena k 1. 2. 2005
a nahrazena ČSN EN ISO 15612 (050317)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 288-9 (050319)
Stanovení a schvalování postupů svařování kovových materiálů - Část 9: Zkouška postupu svařování tupých montážních svarů dálkových potrubí na pevnině i mimo pevninu