ČSN P ENV 1992-1-6 (731201) Zrušená norma

Navrhování betonových konstrukcí. Část 1-6: Obecná pravidla. Konstrukce z prostého betonu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s ENV 1992-1-6:1994. Tato předběžná ČSN je určena pro ověření a k připomínkám. Lze ji použít jako alternativní předpis k ČSN 73 1201:1986. Připomínky a návrhy na zlepšení lze uplatnit u Českého normalizačního institutu. (Analogicky k dříve vydaným dílům lze uvést, že i v tomto případě se použití ČSN P ENV 1992-1-6 jako alternativního předpisu k ČSN 73 1201 považuje za použití normy ve smyslu § 10, odstavce 8, písm. a) Zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách ve znění zákona č. 632/1992 Sb. V tomto díle ovšem tento konkrétní údaj uveden není!) Tato předběžná evropská norma spolu s Národním aplikačním dokumentem České republiky (NAD), jehož údaje jsou na území ČR nadřazeny odpovídajícím údajům ENV, je určena k ověření a praktickému užívání po dobu tří let. K zahájení práce na zpracování soustavy harmonizovaných technických pravidel pro navrhování pozemních a inženýrských objektů dala podnět Komise Evropského společenství (CEC). Pravidla mají zpočátku sloužit jako předpisy souběžně platné s různými předpisy v členských státech ES a později by měly takové předpisy nahradit. Tato technická pravidla jsou známa jako "eurokódy". Část 1-6 ENV 1992 uvádí doplňující pravidla k obecným pravidlům daným v ENV 1992-1-1 pro navrhování konstrukčních prvků pozemních a inženýrských staveb zhotovených z prostého betonu s hutným kamenivem definovaným v ENV 206. ČSN P ENV 1992-1-6 (73 1201) byla vydána v lednu 1997.

Označení ČSN P ENV 1992-1-6 (731201)
Katalogové číslo 20950
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 1997
Datum účinnosti 1. 2. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963209500
Norma byla zrušena k 1. 1. 2009
a nahrazena ČSN EN 1992-1-1 (731201)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 1992-1-1 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1992-1-1 ed. 2 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1992-1-1 NA ed. A (731201)
Národní příloha - Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

ČSN EN 1992-1-2 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

ČSN EN 1992-1-2 NA ed. A (731201)
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design

ČSN EN 1992-3 (731201)
Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 3: Nádrže na kapaliny a zásobníky

ČSN EN 1992-3/NA ed. A (731201)
National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 3: Liquid retaining and containment structures

foo