ČSN EN 60730-2-10 (361950) Zrušená norma

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2-10: Zvláštní požadavky na motorová spouštěcí relé

ČSN EN 60730-2-10 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2-10: Zvláštní požadavky na motorová spouštěcí relé
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro řídicí zařízení pro automatickou regulaci rozběhových vinutí jednofázových motorů spojených se zařízením pro domácnost a podobné použití.
Tato Část 2 platí pro vlastní bezpečnost, pro pracovní hodnoty, pracovní sledy, jestliže souvisí s bezpečností zařízení a pro zkoušení automatických elektrických řídicích zařízení používaných v domácích a podobných zařízeních, na nich nebo ve spojení s nimi.
V této Části 2 slovo "zařízení" znamená "spotřebič a zařízení". Slova "spouštěcí relé" znamenají "motorové spouštěcí relé".
EN 60730-2-1 neplatí pro elektrická motorová spouštěcí relé.
Tato Část 2 platí pro spouštěcí relé obsahující elektronické součástky, spouštěcí relé s termistorovými prvky, tepelnými prvky a magnetickými prvky.
Tato Část 2 neplatí pro relé pro všeobecné účely nebo pro stykače a motorové spouštěče takového typu, na které platí HD 419 a IEC 947-4-1. Tato norma neplatí pro mechanická časovací zařízení nebo mechanicky ovládaná motorová spouštěcí zařízení.
Tato Část 2 platí pro ruční řídicí zařízení, pokud tvoří elektricky a/nebo mechanicky nedílnou část spouštěcích relé.
Požadavky na ruční spínače, které nejsou součástí spouštěcího relé, jsou uvedeny v IEC 1058-1.
Tato Část 2 platí pro spouštěcí relé s jmenovitým napětím do 660 V a jmenovitým proudem do 63 A.
Tato Část 2 nebere zřetel na hodnotu odezvy automatického působení spouštěcího relé, pokud taková hodnota odezvy závisí na způsobu montáže spouštěcího relé v zařízení. V případech , kdy je hodnota odezvy důležitá pro ochranu uživatele nebo okolí, musí platit hodnota definovaná v příslušné normě pro zařízení pro domácnost nebo hodnota stanovená výrobcem.

Označení ČSN EN 60730-2-10 (361950)
Katalogové číslo 20657
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1997
Datum účinnosti 1. 2. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963206578
Změny a opravy A1 7.97t, Oprava 1 10.02t, A2 8.03t, Z1 9.08t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2010
a nahrazena ČSN EN 60730-2-10 ed. 2 (361960)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60730-2-1 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2-1: Zvláštní požadavky na elektrická řídicí zařízení pro elektrické domácí spotřebiče

ČSN EN 60730-2-10 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-10: Zvláštní požadavky na motorová spouštěcí relé

ČSN EN 60730-2-11 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-11: Zvláštní požadavky na regulátory výkonu

ČSN EN 60730-2-12 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-12: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané dveřní zámky

ČSN EN 60730-2-13 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání vlhkosti

ČSN EN 60730-2-14 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače

ČSN EN 60730-2-15 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-15: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání proudění vzduchu, proudění vody a hladiny vody

ČSN EN 60730-2-19 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-19: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané olejové ventily, včetně mechanických požadavků

ČSN EN 60730-2-2 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-2: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů

ČSN EN 60730-2-3 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-3: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče předřadníků lineárních trubicových zářivek

ČSN EN 60730-2-4 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-4: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů pro hermetické a polohermetické motorkompresory

ČSN EN 60730-2-5 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrické automatiky hořáků

ČSN EN 60730-2-6 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-6: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání tlaku včetně mechanických požadavků

ČSN EN 60730-2-7 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-7: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače

ČSN EN 60730-2-8 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků

ČSN EN 60730-2-9 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty