ČSN EN 60730-2-8 (361950) Zrušená norma

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané vodní ventily včetně mechanických požadavků

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato Část 2 platí pro elektricky ovládané vodní ventily pro použití v zařízeních, na zařízeních nebo ve spojení se zařízeními pro domácnost a podobné účely, která mohou využívat elektrickou energii, plyn, naftu, pevné palivo, sluneční tepelnou energii atd., nebo jejich kombinace, včetně ohřevu, klimatizace a podobných použití.
EN 60730-2-1 neplatí pro vodní ventily.
Tato Část 2 obsahuje požadavky na elektrické charakteristiky vodních ventilů a požadavky na mechanické charakteristiky ventilů, které ovlivňují jejich zamýšlený provoz.
Tato Část 2 platí pro vlastní bezpečnost, pro pracovní hodnoty, pracovní sledy, jestliže souvisí s bezpečností zařízení a pro zkoušení automatických elektrických řídicích zařízení používaných v domácích a podobných zařízeních, na nich nebo ve spojení s nimi.
Elektricky ovládané ventily pro zařízení, která nejsou určena pro normální použití v domácnosti, mohou však být používána veřejností, jako jsou zařízení určená pro používání laiky v obchodech, v lehkém průmyslu a v zemědělství, patří do rozsahu platnosti této Části 2.
Tato Část 2 neplatí pro elektricky ovládané vodní ventily navržené výlučně pro průmyslové aplikace.
Tato Část 2 neplatí pro:
- elektricky ovládané vodní ventily o jmenovité připojovací velikosti větší než DN 50;
- elektricky ovládané vodní ventily pro přípustný jmenovitý tlak vyšší než 1,6 MPa;
- dávkovače potravin;
- dávkovače mycích, odmašťovacílch a oplachovacích prostředků;
- parní ventily.
V dalším textu je termín "ventil" používán pro označení elektricky ovládaného vodního ventilu (včetně ovládacího prvku a sestavy tělesa ventilu).
V této Části 2 slovo "ovládací prvek" znamená "elektricky ovládaný mechanismus nebo hnací zařízení".
V této Části 2 slovo "těleso ventilu" znamená "sestava tělesa ventilu".
V této Části 2 slovo "zařízení" zahrnuje "spotřebič" a "řídicí systém".
Tato Část 2 platí také pro ovládací prvky a pro tělesa ventilu, které jsou navrženy tak, aby byly vzájemně přizpůsobeny.
Tato Část 2 platí pro jednotlivé ventily, ventily používané jakou součást systému a ventily, které tvoří mechanicky jeden celek s vícefunkčními řídicími zařízeními s neelektrickými výstupy.

Označení ČSN EN 60730-2-8 (361950)
Katalogové číslo 20655
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 1. 1997
Datum účinnosti 1. 2. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963206554
Změny a opravy A1 8.98t, A2 9.98t, Oprava 1 10.02t, Z1 12.02t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2008
a nahrazena ČSN EN 60730-2-8 ed. 2 (361960)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60730-2-1 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2-1: Zvláštní požadavky na elektrická řídicí zařízení pro elektrické domácí spotřebiče

ČSN EN 60730-2-10 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-10: Zvláštní požadavky na motorová spouštěcí relé

ČSN EN 60730-2-11 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-11: Zvláštní požadavky na regulátory výkonu

ČSN EN 60730-2-12 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-12: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané dveřní zámky

ČSN EN 60730-2-13 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání vlhkosti

ČSN EN 60730-2-14 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače

ČSN EN 60730-2-15 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-15: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání proudění vzduchu, proudění vody a hladiny vody

ČSN EN 60730-2-19 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-19: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané olejové ventily, včetně mechanických požadavků

ČSN EN 60730-2-2 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-2: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů

ČSN EN 60730-2-3 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-3: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče předřadníků lineárních trubicových zářivek

ČSN EN 60730-2-4 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-4: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů pro hermetické a polohermetické motorkompresory

ČSN EN 60730-2-5 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrické automatiky hořáků

ČSN EN 60730-2-6 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-6: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání tlaku včetně mechanických požadavků

ČSN EN 60730-2-7 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-7: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače

ČSN EN 60730-2-8 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků

ČSN EN 60730-2-9 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty