ČSN EN 61248-1 (351060)

Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 1: Kmenová specifikace

ČSN EN 61248-1 Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 1: Kmenová specifikace
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61248-1:1997. Evropská norma EN 61248-1:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 61248-1:1996 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato první část evropské normy (ČSN EN) IEC 1248 je kmenovou specifikací, která výrobcům transformátorů a induktorů pro elektronická zařízení předepisuje požadavky, kterým mají tyto součástky vyhovět, aby obdrželi schválení způsobilosti podle 11.7 QC 001002, a plán zkoušek součástek, který se má použít pro hodnocení této způsobilosti. Platí pro součástky, včetně vícefázového typu, které jsou určeny především pro použití v elektronických a telekomunikačních zařízeních. Tato specifikace rovněž předepisuje požadavky na značení, opožděnou dodávku a objednávání a uvádí seznam standardních parametrů a charakteristik. Kromě toho specifikuje, jak má být na objednaných součástkách prováděno zkoušení shody jakosti. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Všeobecně, kapitolu 2 - Zkoušky a kapitolu 3 - Postupy schválení způsobilosti. Norma dále uvádí řadu tabulek, informativní Přílohy A, B, normativní Přílohu ZA a rejstřík. ČSN EN 61248-1 (35 1060) byla vydána v prosinci 1998.

Označení ČSN EN 61248-1 (351060)
Katalogové číslo 54163
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 12. 1998
Datum účinnosti 1. 1. 1999
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963541631
Tato norma nahradila ČSN EN 126000 (345850) z ledna 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61248-2 (351060)
Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 2: Dílčí specifikace pro signální transformátory s postupem pro schválení způsobilosti

ČSN EN 61248-3 (351060)
Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 3: Dílčí specifikace pro výkonové transformátory s postupem pro schválení způsobilosti

ČSN EN 61248-4 (351060)
Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 4: Dílčí specifikace pro výkonové transformátory spínaných napájecích zdrojů (SMPS), s postupem pro schválení způsobilosti

ČSN EN 61248-5 (351060)
Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 5: Dílčí specifikace pro pulsní transformátory s postupem pro schválení způsobilosti

ČSN EN 61248-6 (351060)
Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 6: Dílčí specifikace pro induktory s postupem pro schválení způsobilosti

ČSN EN 61248-7 (351060)
Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 7: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční induktory a mezifrekvenční transformátory s postupem pro schválení způsobilosti