ČSN EN 60730-2-6 (361950) Zrušená norma

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení na snímání tlaku včetně mechanických požadavků

ČSN EN 60730-2-6 Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení na snímání tlaku včetně mechanických požadavků
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání tlaku s minimálním jmenovitým tlakem -60 kPa a maximálním jmenovitým tlakem 4,2 MPa, pro použití v zařízeních, na zařízeních nebo ve spojení se zařízeními pro domácnost a podobné účely, která mohou využívat elektřinu, plyn, naftu, pevné palivo, sluneční tepelnou energii atd., nebo jejich kombinaci, včetně ohřevu, klimatizace a podobných aplikací. Tato Část 2 platí pro vlastní bezpečnost, pro pracovní hodnoty, pracovní sledy, jestliže souvisí s bezpečností zařízení a pro zkoušení automatických elektrických řídicích zařízení používaných v domácích a podobných zařízeních, na nich nebo ve spojení s nimi.
EN 60730-2-1 neplatí pro řídicí zařízení na snímání tlaku. Tato norma neplatí pro řídicí zařízení pro snímání tlaku navržená výlučně pro průmyslové použití.
V této normě slovo "zařízení" znamená "spotřebič a zařízení".
Tato norma platí pro automatická elektrická řídicí zařízení, ovládaná mechanicky nebo elektricky, reagující na tlak nebo vakuum nebo je regulující.
Tato norma obsahuje požadavky na elektrické charakteristiky řídicích zařízení pro snímání tlaku a požadavky na mechanické charakteristiky, které ovlivňují činnost, pro kterou jsou tato zařízení určena.
Pro řídicí zařízení určená na snímání tlaku plynu nebo oleje mohou být nutné další požadavky na mechanické charakteristiky.
Tato norma platí pro ruční řídicí zařízení, pokud tvoří elektricky a/nebo mechanicky nedílnou část řídicích zařízení pro snímání tlaku.
Požadavky na ruční spínače, které nejsou součástí automatického řídicího zařízení, jsou uvedeny v IEC 1058-1.
Obecně jsou tato řídicí zařízení pro snímání tlaku integrována nebo vestavěna do zařízení nebo jsou určena k tomu, aby byla integrována v zařízení nebo na něm. Tato norma platí také na tato řídicí zařízení, když jsou namontována samostatně. Řadová šňůrová zařízení nejsou předmětem této normy.
Tato norma platí pro řídicí zařízení, s jmenovitým napětím do 660 V a jmenovitým proudem do 63 A.
Tato norma nebere zřetel na hodnotu odezvy automatického působení řídicího zařízení, pokud taková hodnota odezvy závisí na způsobu montáže řídicího zařízení v zařízení. V případech, kdy je hodnota odezvy důležitá pro bezpečnost uživatele nebo okolí, musí platit hodnota definovaná v příslušné normě pro zařízení pro domácnost nebo hodnota stanovená výrobcem.
Tato norma platí také pro řídicí zařízení pro snímání tlaku zahrnující elektronické součástky, požadavky na něž jsou uvedeny v příloze H.

Označení ČSN EN 60730-2-6 (361950)
Katalogové číslo 20727
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 1997
Datum účinnosti 1. 2. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963207278
Změny a opravy A1 8.98t, A2 2.99t, Oprava 1 10.02t, Z1 6.09t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2011
a nahrazena ČSN EN 60730-2-6 ed. 2 (361960)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60730-2-1 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2-1: Zvláštní požadavky na elektrická řídicí zařízení pro elektrické domácí spotřebiče

ČSN EN 60730-2-10 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-10: Zvláštní požadavky na motorová spouštěcí relé

ČSN EN 60730-2-11 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-11: Zvláštní požadavky na regulátory výkonu

ČSN EN 60730-2-12 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-12: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané dveřní zámky

ČSN EN 60730-2-13 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-13: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání vlhkosti

ČSN EN 60730-2-14 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-14: Zvláštní požadavky na elektrické ovladače

ČSN EN 60730-2-15 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-15: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání proudění vzduchu, proudění vody a hladiny vody

ČSN EN 60730-2-19 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-19: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané olejové ventily, včetně mechanických požadavků

ČSN EN 60730-2-2 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-2: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů

ČSN EN 60730-2-3 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-3: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče předřadníků lineárních trubicových zářivek

ČSN EN 60730-2-4 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-4: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů pro hermetické a polohermetické motorkompresory

ČSN EN 60730-2-5 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-5: Zvláštní požadavky na elektrické automatiky hořáků

ČSN EN 60730-2-6 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení - Část 2-6: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení pro snímání tlaku včetně mechanických požadavků

ČSN EN 60730-2-7 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-7: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače

ČSN EN 60730-2-8 ed. 2 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-8: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané vodní ventily, včetně mechanických požadavků

ČSN EN 60730-2-9 ed. 3 (361960)
Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty