ČSN IEC 747-5 +A1+A2 (358797) Zrušená norma

Polovodičové součástky. Diskrétní součástky a integrované obvody. Část 5: Optoelektronické součástky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.
Označení ČSN IEC 747-5 +A1+A2 (358797)
Katalogové číslo 20602
Cena 945 Kč945
Datum schválení 1. 1. 1997
Datum účinnosti 1. 2. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 136 stran formátu A4
EAN kód 8590963206028
Změny a opravy Z1 3.01t, Z2 2.02t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2005
a nahrazena ČSN EN 61747-6 (358787)
Tato norma nahradila ČSN 35 8850-1 (358850) z prosince 1985
ČSN 35 8850-2 (358850) z června 1985
ČSN 35 8850-3 (358850) z srpna 1987
ČSN 35 8761 (358761) z ledna 1974
ČSN 35 8762 (358762) z ledna 1974
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60747-15 ed. 2 (358797)
Polovodičové součástky - Diskrétní součástky - Část 15: Polovodičové výkonové součástky s izolovaným pouzdrem

ČSN EN 60747-16-1 (358797)
Polovodičové součástky - Část 16-1: Mikrovlnné integrované obvody - Zesilovače

ČSN EN 60747-16-10 (358797)
Polovodičové součástky - Část 16-10: Program schvalování technologie (TAS) pro monolitické mikrovlnné integrované obvody

ČSN EN 60747-16-3 (358797)
Polovodičové součástky - Část 16-3: Mikrovlnné integrované obvody - Měniče kmitočtu

ČSN EN 60747-16-4 (358797)
Polovodičové součástky - Část 16-4: Mikrovlnné integrované obvody - Spínače

ČSN EN 60747-16-5 (358797)
Polovodičové součástky - Část 16-5: Mikrovlnné integrované obvody - Oscilátory

ČSN EN 60747-5-2 (358797)
Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody - Část 5-2: Optoelektronické součástky - Základní mezní a charakteristické hodnoty

ČSN EN 60747-5-3 (358797)
Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody - Část 5-3: Optoelektronické součástky - Metody měření

ČSN EN 60747-5-5 (358797)
Polovodičové součástky - Diskrétní součástky - Část 5-5: Optoelektronické součástky - Fotoelektrické vazební členy

ČSN EN IEC 60747-16-6 (358797)
Polovodičové součástky - Část 16-6: Mikrovlnné integrované obvody - Násobiče kmitočtu