ICS 31.260 - Optoelektronika. Laserová zařízení

ČSN EN ISO 13696 (190004) - květen 2003

Optika a optické přístroje - Zkušební metody pro záření rozptýlené optickými prvky

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN ISO 11145 (192000) - září 2019 aktuální vydání

Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Slovník a značky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11252 (192005) - duben 2014 aktuální vydání

Lasery a laserová zařízení - Laserové přístroje - Minimální požadavky na dokumentaci

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11553-1 (192011) - říjen 2020 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 1: Bezpečnostní požadavky pro laser

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 5.21t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

475 Kč

ČSN EN ISO 11553-2 (192011) - červen 2009 aktuální vydání

Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 2: Bezpečnostní požadavky pro ruční laserové opracování

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

440 Kč

ČSN EN ISO 11553-3 (192011) - prosinec 2013

Bezpečnost strojních zařízení - Stroje pro laserové opracování - Část 3: Snižování hluku a metody měření hluku strojů pro laserové opracování a ruční laserové opracování a pro pomocná přidružená zařízení (třída přesnosti 2)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11990 (192012) - duben 2019

Lasery a laserová zařízení - Stanovení odolnosti úchytky tracheální kanyly a manžety tracheální kanyly vůči účinkům laserového záření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11551 (192014) - červen 2020 aktuální vydání

Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro absorptanci optických prvků laserů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11670 (192015) - listopad 2003 aktuální vydání

Lasery a laserová zařízení - Metody měření parametrů laserového svazku - Stabilita polohy svazku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11554 (192016) - březen 2018 aktuální vydání

Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Metody měření výkonu, energie a časových parametrů laserových svazků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11146 (192017) - leden 2000

Lasery a laserová zařízení - Metody měření parametrů laserového svazku - Šířka svazku, úhel divergence a faktor šíření svazku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 11146-1 (192017) - červen 2005

Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro šířky, úhly divergence a poměry šíření laserového svazku - Část 1: Stigmatické a jednoduché astigmatické svazky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11146-2 (192017) - srpen 2005

Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro šířky, úhly divergence a poměry šíření laserového svazku - Část 2: Hlavní astigmatické svazky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 12005 (192018) - listopad 2003 aktuální vydání

Lasery a laserová zařízení - Metody měření parametrů laserového svazku - Polarizace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 13694 (192019) - září 2019 aktuální vydání

Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Metody měření rozdělení hustoty výkonu (energie) laserového svazku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11151-1 (192020) - leden 2016 aktuální vydání

Lasery a laserová zařízení - Standardní optické prvky - Část 1: Optické prvky pro ultrafialovou, viditelnou a blízkou infračervenou spektrální oblast

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11151-2 (192020) - leden 2016 aktuální vydání

Lasery a laserová zařízení - Standardní optické prvky - Část 2: Optické prvky pro infračervenou spektrální oblast

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 21254-1 (192022) - duben 2012

Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro stanovení prahu poškození způsobeného laserem - Část 1: Definice a obecné principy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 21254-2 (192022) - duben 2012

Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro stanovení prahu poškození způsobeného laserem - Část 2: Určení prahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 21254-3 (192022) - duben 2012

Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro stanovení prahu poškození způsobeného laserem - Část 3: Určení zatížitelnosti vzhledem k výkonu (energii) laseru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 17526 (192023) - březen 2004

Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Životnost laserů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 11810 (192024) - červenec 2016

Lasery a laserová zařízení - Zkušební metoda a klasifikace odolnosti operačních roušek a dalších přikrývek pro ochranu nemocného vůči únikům laserového záření - Primární zapálení, průnik, šíření plamene a sekundární zapálení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15367-1 (192025) - červen 2004

Lasery a laserová zařízení - Metody měření tvaru laserového svazku - Část 1: Terminologie a základní aspekty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15367-2 (192025) - srpen 2005

Lasery a laserová zařízení - Měřicí metody pro určení tvaru vlnoplochy laserového svazku - Část 2: Shack-Hartmannovy detektory

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 13695 (192026) - listopad 2004

Optika a optické přístroje - Lasery a laserová zařízení - Metody měření spektrálních charakteristik laserů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 13697 (192027) - říjen 2006

Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Zkušební metody pro zrcadlovou odraznost a propustnost optických součástí laserů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 24013 (192028) - červen 2007

Optika a fotonika - Lasery a laserová zařízení - Měření fázového zpoždění optických prvků pro polarizované laserové zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14881 (193001) - září 2005

Integrovaná optika - Rozhraní - Parametry týkající se vlastností navázání

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11807-1 (193002) - prosinec 2005

Integrovaná optika - Slovník - Část 1: Základní termíny a symboly

350 Kč

ČSN EN ISO 11807-2 (193002) - prosinec 2005

Integrovaná optika - Slovník - Část 2: Termíny používané pro klasifikaci

230 Kč

ČSN EN ISO 14880-1 (193003) - leden 2020 aktuální vydání

Optika a fotonika - Pole mikročoček - Část 1: Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 14880-2 (193003) - červenec 2007

Optika a fotonika - Pole mikročoček - Část 2: Zkušební metody pro aberace vlnoplochy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 14880-3 (193003) - listopad 2006

Optika a fotonika - Pole mikročoček - Část 3: Zkušební metody pro optické vlastnosti jiné než optické aberace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 14880-4 (193003) - prosinec 2006

Optika a fotonika - Pole mikročoček - Část 4: Zkušební metody pro geometrické vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15902 (193004) - červenec 2020 aktuální vydání

Optika a fotonika - Difraktivní optika - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN CLC/TS 61496-3 (332206) - říjen 2009

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení s rozptylným odrazem (AOPDDR)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.19t

Norma bude zrušena k 11. lednu 2022 (přejít na náhradu).

602 Kč

ČSN EN 61496-2 (332206) - květen 2014

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 2: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.21t

Norma bude zrušena k 19. srpnu 2023 (přejít na náhradu).

582 Kč

ČSN EN IEC 61496-3 (332206) - červenec 2019

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení s rozptylným odrazem (AOPDDR)

590 Kč

ČSN EN 120001 (355520) - prosinec 1997

Vzorová předmětová specifikace: Světlo emitující diody, pole světlo emitujících diod, zobrazovače se světlo emitujícími diodami bez vnitřní logiky a rezistoru

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 120002 (355520) - červenec 1998

Vzorová předmětová specifikace - Infračerveně emitující diody, pole infračerveně emitujících diod

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 120003 (355520) - červenec 1998

Vzorová předmětová specifikace - Fototranzistory, fototranzistory v Darlingtonově zapojení, pole fototranzistorů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 120005 (355520) - prosinec 1997

Vzorová předmětová specifikace: Fotodiody, pole fotodiod (není určeno pro vláknově optické aplikace)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 112000 (358620) - březen 1997

Kmenová specifikace: Elektronkové převáděče obrazu a zesilovače jasu obrazu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 62629-1-2 (358786) - březen 2014

3D zobrazovací zařízení - Část 1-2: Terminologie a písmenné značky

230 Kč

ČSN EN 62629-22-1 (358786) - listopad 2013

3D zobrazovací zařízení - Část 22-1: Metody měření pro autostereoskopické displeje - Optické

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61747-30-1 (358787) - březen 2013

Zobrazovací součástky s kapalnými krystaly - Část 30-1: Metody měření zobrazovacích modulů s kapalnými krystaly - Typ transmisivní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61988-1 ed. 2 (358788) - březen 2012 aktuální vydání

Plazmové zobrazovací panely - Část 1: Terminologie a písmenné značky

550 Kč

ČSN EN 61988-2-1 ed. 2 (358788) - srpen 2012 aktuální vydání

Plazmové zobrazovací panely - Část 2-1: Metody měření - Optické a optoelektrické

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61988-2-3 (358788) - duben 2010

Plazmové zobrazovací panely - Část 2-3: Metody měření - Kvalita obrazu: Vady a degradace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61988-2-5 (358788) - leden 2013

Plazmové zobrazovací panely - Část 2-5: Metody měření - Akustický šum

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61988-3-1 (358788) - červenec 2006

Plazmové zobrazovací panely - Část 3-1: Mechanické rozhraní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61988-3-2 (358788) - duben 2010

Plazmové zobrazovací panely - Část 3-2: Rozhraní - Elektrické rozhraní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61988-5 (358788) - červen 2010

Plazmové zobrazovací panely - Část 5: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62341-1-1 (358789) - květen 2010

Displeje s organickými svíticími diodami (OLED) - Část 1-1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62341-1-2 (358789) - srpen 2010

Displeje s organickými diodami LED - Část 1-2: Terminologie a písmenné značky

350 Kč

ČSN EN 62341-5 (358789) - srpen 2010

Displeje s organickými diodami LED - Část 5: Metody zkoušení vlivů prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62341-5-2 (358789) - březen 2014

Displeje s organickými diodami LED - Část 5-2: Metody zkoušení mechanické trvanlivosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62341-5-3 (358789) - duben 2014

Displeje s organickými diodami LED - Část 5-3: Metody měření ulpívání obrazu a životnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62341-6-1 (358789) - září 2011

Displeje s organickými diodami (LED) - Část 6-1: Metody měření optických a elektrooptických parametrů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62341-6-2 (358789) - říjen 2012

Displeje s organickými diodami LED - Část 6-2: Metody měření vizuální kvality obrazu a provozní podmínky okolí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62341-6-3 (358789) - květen 2013

Displeje s organickými diodami LED - Část 6-3: Metody měření kvality obrazu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62595-1-1 (358790) - prosinec 2013

Jednotka podsvícení pro LCD - Část 1-1: Kmenová specifikace

340 Kč

ČSN EN 62595-1-2 (358790) - září 2012

Jednotka podsvícení pro LCD - Část 1-2: Terminologie a písmenné značky

340 Kč

ČSN EN 62595-2 (358790) - červenec 2013

Jednotka podsvícení pro LCD - Část 2: Elektrooptické metody měření pro jednotky podsvícení s diodami LED

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60747-5-2 (358797) - únor 2002

Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody - Část 5-2: Optoelektronické součástky - Základní mezní a charakteristické hodnoty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.03t, Z1 12.11t

612 Kč

ČSN EN 60747-5-3 (358797) - únor 2002

Diskrétní polovodičové součástky a integrované obvody - Část 5-3: Optoelektronické součástky - Metody měření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.03t, Z1 12.11t

612 Kč

ČSN EN 60747-5-5 (358797) - prosinec 2011

Polovodičové součástky - Diskrétní součástky - Část 5-5: Optoelektronické součástky - Fotoelektrické vazební členy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.15t, Z1 3.21t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 24. srpnu 2023 (přejít na náhradu).

792 Kč

ČSN EN IEC 60747-5-5 ed. 2 (358797) - březen 2021

Polovodičové součástky - Část 5-5: Optoelektronické součástky - Fotoelektrické vazební členy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN EN 62572-3 ed. 3 (359279) - září 2016

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy spolehlivosti - Část 3: Laserové moduly pro použití v telekomunikacích

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61751 (359281) - březen 1999

Laserové moduly používané pro telekomunikace - Hodnocení spolehlivosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 62007-1 ed. 3 (359282) - říjen 2015

Optoelektronická polovodičová zařízení pro optické vláknové systémy - Část 1: Specifikační vzor pro základní jmenovité hodnoty a charakteristiky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62007-2 ed. 2 (359282) - září 2009 aktuální vydání

Optoelektronická polovodičová zařízení pro optické vláknové systémy - Část 2: Měřicí metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62522 (359283) - říjen 2014

Kalibrace laditelných laserových zdrojů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 62868 (360701) - září 2016 aktuální vydání

Organické LED panely (OLED) pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost

230 Kč

ČSN EN 61194 (364620) - březen 1999

Charakteristické parametry samostatných fotovoltaických (FV) systémů

230 Kč

ČSN EN 61727 (364620) - prosinec 1997

Fotovoltaické (FV) systémy - Parametry rozhraní s uživatelskou sítí

230 Kč

ČSN EN 60601-2-22 ed. 2 (364801) - srpen 2013

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-22: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost chirurgických, kosmetických, terapeutických a diagnostických laserových přístrojů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z2 5.21t

Norma bude zrušena k 30. říjnu 2023 (přejít na náhradu).

372 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-22 ed. 3 (364801) - květen 2021 nové vydání

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-22: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost chirurgických, kosmetických, terapeutických a diagnostických laserových přístrojů

350 Kč

ČSN EN 60825-1 ed. 3 (367750) - duben 2015

Bezpečnost laserových zařízení - Část 1: Klasifikace zařízení a požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 1.18t

790 Kč

ČSN EN 60825-12 (367750) - leden 2005

Bezpečnost laserových zařízení - Část 12: Bezpečnost systémů prostorové optické komunikace užívaných pro přenos informací

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.19t

Norma bude zrušena k 15. březnu 2022 (přejít na náhradu).

582 Kč

ČSN EN 60825-2 ed. 2 (367750) - červen 2005 aktuální vydání

Bezpečnost laserových zařízení - Část 2: Bezpečnost komunikačních systémů s optickými vlákny (OFCS)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.07t, Z1 9.08t, A2 6.11t

962 Kč

ČSN EN 60825-4 ed. 2 (367750) - červenec 2007 aktuální vydání

Bezpečnost laserových zařízení - Část 4: Ochranné kryty laserů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 6.09t, A2 1.12t

905 Kč

ČSN EN IEC 60825-12 ed. 2 (367750) - listopad 2019

Bezpečnost laserových zařízení - Část 12: Bezpečnost systémů prostorové optické komunikace užívaných pro přenos informací

350 Kč

ČSN 36 7751 (367751) - únor 2007

Průvodce úrovněmi způsobilosti osob v oblasti laserové bezpečnosti

190 Kč

ČSN EN 61920 ed. 2 (368013) - říjen 2004 aktuální vydání

Přenos infračerveného signálu vzduchem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč