ČSN ISO 11342 (011409) Zrušená norma

Vibrace - Metody a kritéria vyvažování pružných rotorů

ČSN ISO 11342 Vibrace - Metody a kritéria vyvažování pružných rotorů
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma uvádí typické konfigurace pružných rotorů v souladu s jejich vlastnostmi a požadavky na vyvažování, popisuje vyvažovací postupy, určuje metody stanovení zbytkového nevývažku a uvádí návod na kritéria jakosti vyvážení.
Tato mezinárodní norma může být také použitelná jako podklad pro složitější zkoumání, např. je-li nutné přesnější určení požadované jakosti vyvážení. Jestliže budou respektovány stanovené výrobní metody a meze nevyváženosti, lze očekávat uspokojivé provozní podmínky. Tato mezinárodní norma není určena k tomu, aby sloužila jako přejímací podmínky pro jakýkoli rotor, ale spíše, aby dávala návod, jak se vyhnout hrubým omylům a/nebo zbytečně omezujícím požadavkům. Případy rezonancí konstrukcí a jejich úprav nejsou obsahem této mezinárodní normy.
Uváděné metody a kritéria jsou výsledkem zkušeností získaných z provozu běžných průmyslových strojů. Nemusí být přímo použitelné u speciálních zařízení nebo za neobvyklých okolností. Proto se mohou vyskytnout případy, kdy může dojít k odchylkám od této mezinárodní normy1).

Označení ČSN ISO 11342 (011409)
Katalogové číslo 58056
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 1. 2000
Datum účinnosti 1. 2. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963580562
Změny a opravy Oprava 1 9.00t
Norma byla zrušena k 1. 2. 2017
a nahrazena ČSN ISO 21940-12 (011449)
Tato norma nahradila ČSN ISO 11342 (011409) z ledna 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN ISO 11 342
  • ČSN ISO 11342:2000
  • ČSN ISO 11 342:2000