ČSN EN ISO 9665 (668640) Zrušená norma

Lepidla. Živočišná lepidla. Metody vzorkování a zkoušení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 9665:1995. Předepisuje metody použitelné pro vzorkování a zkoušení lepidel z kostí a kůží ve formě prášků, granulí, perliček nebo kostek. Přesnost zkušebních metod v této normě není známa, jelikož nejsou k dispozici výsledky mezilaboratorních zkoušek. po jejich získání budou při příští revizi do příslušných zkušebních metod doplněny. Poznámky: 1 - Metody mohou být rovněž použity pro hodnocení dalších forem živočišných lepidel po vhodném přepočtu ekvivalentního obsahu sušiny lepidla. 2 - podrobnosti týkající se údajů o přesnosti jsou uvedeny v ISO 5725:1986. Postupy jednotlivých zkoušek jsou podrobně popsány. Za pozornost stojí kapitola 16 - Stanovení stability při skladování, která obsahuje před dalším textem toto Varování: Při navrhování této metody byla předpokládána určitá úroveň zkušeností uživatele v oblasti mikrobiologických zkoušek. Uživatelům, kteří mají méně zkušeností s mikrobiologickými postupy se doporučuje, aby se sami informovali o bezpečnostních opatřeních, která musí pracovníci při mikrobiologické práci dodržovat. Zvláštní pozornost je nutno věnovat možnosti růstu choroboplodných organismů, což vyžaduje, aby metoda a likvidace odpadu byly prováděny velice opatrně. V pěti dalších článcích této kapitoly je pak popsán postu mikrobiologických zkoušek lepidel. ČSN EN 9665 (66 8640) byla vydána v prosinci 1996.

Označení ČSN EN ISO 9665 (668640)
Katalogové číslo 20710
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 1997
Datum účinnosti 1. 2. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran
EAN kód 8590963207100
Norma byla zrušena k 1. 8. 2001
a nahrazena ČSN EN ISO 9665 (668640)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)