ČSN ISO 5725-2 (010251) Zrušená norma

Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření

ČSN ISO 5725-2 Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 5725
- rozšiřuje obecné zásady, které se musí dodržovat při navrhování experimentu pro numerický odhad preciznosti metod měření pomocí mezilaboratorního experimentu se spoluprací laboratoří;
- poskytuje podrobný praktický popis základní metody, kterou je možno běžně použít při odhadování preciznosti metody měření;
- poskytuje návod pro všechny pracovníky, kteří se podílejí na navrhování, provádění nebo analýze výsledků zkoušek pro odhadování preciznosti.

Označení ČSN ISO 5725-2 (010251)
Katalogové číslo 505452
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 9. 2018
Datum účinnosti 1. 10. 2018
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8596135054527
Norma byla zrušena k 1. 12. 2020
Tato norma nahradila ČSN ISO 5725-2 (010251) z ledna 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 5725-1 (010251)
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 1: Obecné zásady a definice

ČSN ISO 5725-3 (010251)
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 3: Mezilehlé míry preciznosti normalizované metody měření

ČSN ISO 5725-5 (010251)
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 5: Alternativní metody pro stanovení preciznosti normalizované metody měření

ČSN ISO 5725-6 (010251)
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 6: Použití hodnot měr přesnosti v praxi