ČSN ISO 5725-4 (010251)

Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 4: Základní metody pro stanovení pravdivosti normalizované metody měření

ČSN ISO 5725-4 Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 4: Základní metody pro stanovení pravdivosti normalizované metody měření
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 350 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

1.1 Tento dokument
- specifikuje základní metody pro odhadování zkreslení metody měření a laboratorního zkreslení při použití metody měření;
- poskytuje praktický přístup k základní metodě pro rutinní použití při odhadování vychýlení metod měření a laboratorního vychýlení;
- poskytuje stručné pokyny všem pracovníkům, kteří se zabývají navrhováním, prováděním nebo analýzou výsledků měření pro odhadování zkreslení.
1.2 Zabývá se výhradně metodami měření, které poskytují měření na spojité stupnici a dávají jako výsledek měření jedinou hodnotu, ačkoli jediná hodnota může být výsledkem výpočtu ze souboru pozorování.
1.3 Tento dokument platí, pokud je metoda měření normalizována a všechna měření jsou prováděna podle této metody měření.
POZNÁMKA - V pokynu ISO/IEC 99:2007 (VIM) je "postup měření" (2.6) analogický termín související s termínem "metoda měření" použitým v tomto dokumentu.
1.4 Tento dokument platí pouze v případě, že lze stanovit přijatou referenční hodnotu, která nahradí skutečnou hodnotu použitím hodnoty, například:
- vhodného referenčního materiálu;
- vhodného standardu měření;
- odkazem na vhodnou metodu měření;
- vhodně připraveného známého vzorku.
1.5 Tento dokument se vztahuje pouze na případy, kdy stačí odhadnout vychýlení pouze u jedné nemovitosti najednou. Neplatí, pokud je vychýlení při měření jedné vlastnosti ovlivněno úrovní jakékoli jiné vlastnosti (tj. neuvažuje se interferencemi žádné ovlivňující veličiny). Srovnání pravdivosti dvou metod měření je uvažováno v ISO 5725-6.

Označení ČSN ISO 5725-4 (010251)
Katalogové číslo 514275
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 2. 2022
Datum účinnosti 1. 3. 2022
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8596135142750
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO 5725-1 (010251)
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 1: Obecné zásady a definice

ČSN ISO 5725-2 (010251)
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 2: Základní metoda pro stanovení opakovatelnosti a reprodukovatelnosti normalizované metody měření

ČSN ISO 5725-3 (010251)
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 3: Mezilehlé míry preciznosti normalizované metody měření

ČSN ISO 5725-5 (010251)
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 5: Alternativní metody pro stanovení preciznosti normalizované metody měření

ČSN ISO 5725-6 (010251)
Přesnost (pravdivost a preciznost) metod a výsledků měření - Část 6: Použití hodnot měr přesnosti v praxi