ČSN EN 990 (731360) Zrušená norma

Zkušební metody pro ověření protikorozní ochrany výztuže v autoklávovaném pórobetonu a v mezerovitém betonu z pórovitého kameniva

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 990:1995. Obsahuje ustanovení ke zkouškám účinnosti protikorozní ochrany ocelové výztuže, umístěné ve stavebních dílcích autoklávovaného pórobetonu (AAC) nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva podle prEN 1520. Pro stavební dílce z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva nejsou zkoušky podle této normy potřebné, je-li protikorozní ochrana zajištěna úplným uložením výztuží prutů v oblasti hutného betonu podle 4.4.3.3 prEN 1520. Existují tři různé metody krátkodobých zkoušek (metoda 1 až 3) a jedna dlouhodobá zkouška (metoda 4). Systém protikorozní ochrany se považuje za vhodný pro vyztužené stavební dílce podle prEN 1520, když vyhoví nejméně jedné z krátkodobých zkoušek, jejichž výběr je volný, nebo dlouhodobé zkoušce. V případě pochybností jsou směrodatné výsledky dlouhodobé zkoušky (referenční zkušební metoda). Zkušební metody se smějí používat ke zkouškám zásadní vhodnosti určitého systému protikorozní ochrany ve spojení s definovaným postupem výroby vyztužených stavebních dílců. Smějí se používat i k běžnému sledování jakosti. Jednotlivé zkoušky jsou podrobně popsány. ČSN EN 990 (73 1360) byla vydána v lednu 1997.

Označení ČSN EN 990 (731360)
Katalogové číslo 20789
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1997
Datum účinnosti 1. 2. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963207896
Norma byla zrušena k 1. 7. 2003
a nahrazena ČSN EN 990 (731360)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)