ČSN EN 60810 (360181) Zrušená norma

Žárovky pro silniční vozidla. Požadavky na provedení

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 60810:1994. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 810:1993 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv změn. Tato norma je jednou ze série norem IEC pro žárovky používané ve světlometech, mlhovkách a signálních světlech silničních vozidel. Norma uvádí požadavky na provedení a zkušební metody pro měření takových charakteristik jako je život, průběžný světelný tok, pevnost v kruhu, pevnost skleněné baňky a odolnost proti vibracím. Kromě toho jsou uvedeny informace o mezních hodnotách teploty, maximálních obrysech žárovky a maximálních dovolených rázových napětích používaných ve směrnicích pro osvětlení a konstrukcích elektrických zařízení. Tyto požadavky na provedení doplňují základní požadavky uvedené v IEC 809. Normalizovány jsou požadavky a zkušební podmínky, směrnice pro konstrukci zařízení. Normu doplňují tabulky a nákresy. ČSN EN 60810 (35 9704) byla vydána v lednu 1997. Nahradila ČSN 36 0181 z 11.1.1990.

Označení ČSN EN 60810 (360181)
Katalogové číslo 20761
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 1997
Datum účinnosti 1. 2. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963207612
Změny a opravy A1 4.02t, A2 9.02t, Z1 5.04t
Norma byla zrušena k 1. 9. 2006
a nahrazena ČSN EN 60810 ed. 2 (360181)
Tato norma nahradila ČSN 36 0181 IEC 810 (360181) z prosince 1990
Dostupnost skladem (tisk na počkání)