ČSN 36 0181 IEC 810 (360181) Zrušená norma

Žárovky pro silniční vozidla. Výkonnostní požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem IEC 810. Současně jsou zapracovány i údaje ST SEV 6233-88. Norma je jednou ze serie norem IEC vztahujících se na žárovky používané v hlavních světlometech, mlhovkách a signálních světlech silničních vozidel. Norma určuje výkonostní požadavky a zkušební metody pro měření takových charakteristik, jako je život, průběžný světelný tok, pevnost v krutu a odolnost proti vibracím. Kromě toho jsou zde uvedeny informace o mezních hodnotách teploty, maximálních obrysech žárovky a maximálních dovolených rázových napětích, používaných pro směrnice osvětlení a konstrukce elektrických zařízení.Norma neřeší, neobsahuje ani se nedotýká ochrany zdraví. ČSN 36 0181 byla schválena 11.1.1990 a nabyla účinnosti od 1.1.1991. Spolu s ČSN 36 0180 (1989) nahradila ČSN 36 0180, ČSN 36 0181, ČSN 36 0182, ČSN 36 0183, ČSN 36 0184, ČSN 36 0185, ČSN 36 0186 a ČSN 36 0187, všechny z 30.3.1972.
"Změnou 1)-2/1994" se s účinností od 1.3.1994 provádí v normě několik velmi rozsáhlých změn a doplňků a novým textem nahrazují str. 5, 6, 7, 9, 11 a 13 dále příloha B. Nově se doplňuje příloha C a dva údajové listy.

Označení ČSN 36 0181 IEC 810 (360181)
Katalogové číslo 23922
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 12. 1990
Datum účinnosti 1. 1. 1991
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963239224
Norma byla zrušena k 1. 2. 1997
a nahrazena ČSN EN 60810 (360181)