ČSN EN 3-6 (389100) Zrušená norma

Přenosné hasicí přístroje. Část 6: Ustanovení pro atestaci shody přenosných hasicích přístrojů podle EN 3 část 1 až část 5

ČSN EN 3-6 Přenosné hasicí přístroje. Část 6: Ustanovení pro atestaci shody přenosných hasicích přístrojů podle EN 3 část 1 až část 5
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 3-6:1995. EN 3 zahrnuje následující části: Část 1: Názvy - Doba činnosti - Zkušební objekty pro třídy požárů A a B. Část 2: Zkouška těsnosti - Zkouška elektrické vodivosti - Zkouška odolnosti proti vibracím - Zvláštní ustanovení, Část 3: Konstrukční provedení - Pevnost v tlaku - Mechanické zkoušky. Část 4: Množství náplně - Minimální požadavky na hasicí schopnost. Část 5: Dodatečné požadavky a zkoušky. Část 6: Ustanovení pro atestaci shody přenosných hasicích přístrojů podle EN 3 část 1 až 5. Tato šestá část normy stanoví všeobecné zásady pro atestování shody přenosných hasicích přístrojů podle EN 3-1 a EN 3-2, EN 3-3, EN 3-4 a EN 3-5. Specifikuje metody pro typové zkoušení a řízení jakosti během výroby. Atestace shody umožňuje výrobci požadovat certifikaci svého výrobku od akreditovaného certifikačního orgánu. Normalizovány jsou (vedle předmětu normy a normativních odkazů), tyto kapitoly: 3 - Typové zkoušky, 4 - Řízení jakosti během výroby, 5 - Ověřování výroby, 6 - Certifikace výrobku. V normativní příloze A je Plán zkoušek a kontrol zkušební laboratoře, v normativní příloze B je Vzorový protokol zkušební laboratoře. Norma úzce navazuje na ČSN EN 45 001 (01 5253) a ČSN EN 45 011 (01 5256) a také na ČSN EN 29002 (01 0322). ČSN EN 3-6 (38 9100) byla vydána v lednu 1997.

Označení ČSN EN 3-6 (389100)
Katalogové číslo 20570
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 1997
Datum účinnosti 1. 2. 1997
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963205700
Změny a opravy A1 1.00t
Norma byla zrušena k 1. 5. 2010
a nahrazena ČSN EN 3-10 (389100)
Tato norma nahradila ČSN 38 9100 (389100) z listopadu 1983
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 3-10 (389100)
Přenosné hasicí přístroje - Část 10: Ustanovení pro hodnocení shody přenosného hasicího přístroje podle EN 3-7

ČSN EN 3-7 +A1 (389100)
Přenosné hasicí přístroje - Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody

ČSN EN 3-8 (389100)
Přenosné hasicí přístroje - Část 8: Doplňující požadavky k EN 3-7 na konstrukční provedení, pevnost v tlaku a mechanické zkoušky hasicích přístrojů s nejvyšším dovoleným tlakem 30 bar

ČSN EN 3-9 (389100)
Přenosné hasicí přístroje - Část 9: Doplňující požadavky k EN 3-7 na pevnost v tlaku hasicích přístrojů CO₂